เทควันโด

เทควันโด

 

เทควันโดคืออะไร?::

 

เทควันโด คือ ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าของชาวเกาหลี

::ความหมายของเทควันโด::

 

เท แปลว่า มือ ,ควัน แปลว่า เท้า ,โด แปลว่า สติปัญญาหรือการมีสติ เทควันโด คือ ศิลปะการต่อสู้โดยใช้มือและเท้าอย่างมีสติ

::ความเป็นมาของเทควันโด::

 

เทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเกาหลี มีมาตั้งแต่ 2 พันกว่าปี หลักของศิลปะวิชาเทควันโดแต่เดิม เป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชาย และ พื้นฐานของศิลปะการต่อสู้เทควันโดได้เน้นถึง หลักการต่อสู้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของผู้นำวิชานี้ไปใช้ เพื่อป้องกันการรุกราน ของศัตรูในการรบ ในอดีตกาลของมนุษย์เราได้ใช้ชีวิต อยู่อย่างเรียบง่ายไม่มีการพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกาย จึงทำให้เมื่อถึงวัยชราจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและเจ็บป่วยล้มตายได้ง่าย วิชาเทควันโดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายให้มีความเข้มแข็ง ถูกหลักอนามัยด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายของเรา มีคุณภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ความเชื่อในอดีตของวิชาเทควันโด เป็นการฝึกให้สุภาพบุรุษเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำ ไม่เพียงแต่มีการพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายให้เข้มแข็งกันไปด้วย แต่สามารถเรียนรู้ถึงศิลปะชั้นสูง ที่จะใช้ส่วนสำคัญต่างๆของมนุษย์เรามาเป็นอาวุธในการทำลายศัตรูได้อย่างง่าย และในปี ค.ศ.1955 องค์กรพิเศษได้ถูกจัดตั้งขึ้นในนามขององค์การควบคุมศิลปะแห่งชาติตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และควบคุมทำการ สอนให้แก่สาธารณะชนและองค์กรทางทหารซึ่งขึ้นอยู่กับเงินทุนกองกลางที่มีสมาชิกขององค์กร เป็นผู้ที่มีความคิดความสามารถที่เชี่ยวชาญกลุ่มสมาชิกได้รวมตัวกัน โดยมี นายพล Choi Hong Hi เป็นผู้ตั้งชื่อใหม่ขึ้นว่า เทควันโด( Taekwondo ) จนกระทั่งทุกวันนี้ มีคนจำนวนมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก
จาก 140 เมืองที่ได้รับการ ฝึกฝนด้านเทควันโด

::สิ่งสำคัญในการฝึกเทควันโดนั้นคืออะไร?::

 

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเทควันโด นี้ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของการใช้ศิลปะป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยการสร้างจิตใจของผู้ที่ได้ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่น เป็นสุภาพบุรุษและ
มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีและเมตตากับผู้ที่ด้อยกว่า

::ประโยชน์ของการฝึกเทควันโด::

 

การฝึกฝนวิชาเทควันโดจะทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตและเจตคติที่ดีต่อมวลมนุษย์ชาติ โดยการแอบแฝงบนพื้นฐานของการฝึกป้องกันตัว จะเห็นได้ชัดว่าเทควันโดเป็นศิลปะวิชาที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงและมีกำลังวังชา นอกจากนี้การเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว ก็ยังได้ประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตส่วนตัวของผู้ที่ได้ฝึกฝน มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ที่จะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นตลอดจนถึงครอบครัวเพื่อนบ้านและประเทศชาติเป็นสำคัญ

::เทควันโดเข้ามาไทยได้อย่างไร?::

ยุคแรก เทควันโดมีการเรียนการสอนเฉพาะทหารอเมริกันตาม ตามฐานทัพต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น อู่ตะเภา
จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา เป็นต้น โดย ทหารอเมริกันได้จ้างอาจารย์เทควันโด จากประเทศเกาหลีมาเป็นผู้ฝึกสอนให้

ยุคก่อนปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียน เมื่อประมาณ 25 ปีกว่า ได้มีการเรียน การสอนที่บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ลิโด สยามสแควร์ ซึ่งก็ยังมีคนเรียนกันไม่มากนักในเวลาต่อมา เทควันโดได้เปิดสอนที่ โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวอาภัสสา ถ.สุขุมวิท ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษ โดยการนำของ คุณมัลลิกา ขัมพานนท์ ผู้ซึ่งมีความสนใจและรักกีฬาเทควันโดอย่างจริงจัง ทั้งยังได้พัฒนา และเผยแพร่เทควันโดในประเทศไทย โดยการนำ อ.ซอง กิยอง จากประเทศเกาหลีมาเป็นอาจารย์ สอนที่โรงเรียน และ คุณมัลลิกา ยังเป็นนายกสมาคมเทควันโดคนแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นเทควันโดก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยมา

::ความนิยมของเทควันโดในปัจจุบัน::

 

ปัจจุบัน เทควันโดเป็นกีฬา ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาประเภท
หนึ่งในกีฬา แห่งชาติของไทย รวมทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ทำให้มีการถ่ายทอดข่าวสู่ประชาชนทั้ง หนังสือพิมพ์
และข่าวโทรทัศน์ ทำให้เทควันโดจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อย่างมากในปัจจุบัน และได้มีการเปิดสอนเทควันโด
ตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น สมาคม สโมสรต่าง ๆ ศูนย์กีฬาต่าง ๆ รวมถึงตามโรงเรียนทั้งอนุบาล ประถม มัธยม
และมหาวิทยาลัย ขยายวงกว้างไปถึงตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

::เรียนเทควันโดในไทยจะดีเหรอ!!!::
เนื่องจากเทควันโดเป็นกีฬาระดับสากล จึงได้มีการปรับปรุงในด้านกฏระเบียบข้อบังคับและการสอบเลื่อนขั้นพิจารณาคุณวุฒิตาม ความเหมาะสมของสากลนิยมความเหมาะสมของ กฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสหพันธ์เทควันโดสากลได้มีการพัฒนา การจัดการประชุมหารือของผู้ตัดสินทั่วโลกกว่า 29 ครั้ง การจัดอบรมผู้ตัดสินสากลกว่า 14 ครั้ง จนทำให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับในบรรทัดฐานสากล ซึ่งเพื่อรักษามาตรฐานของวิชาเทควันโดนี้ เพื่อให้มี
ความยั่งยืนถาวรตลอดไป การกำกับมาตรฐานสากลของวิชาเทควันโดนี้ประกอบด้วย สภากรรมการบริหารในระดับ
สมาพันธ์สากล และได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของการศึกษาของ Kukkiwon Dan
Promotion Procedures.

 

เทควันโด

เทควันโดคืออะไร?::

เทควันโด คือ ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าของชาวเกาหลี

::ความหมายของเทควันโด::

เท แปลว่า มือ ,ควัน แปลว่า เท้า ,โด แปลว่า สติปัญญาหรือการมีสติ เทควันโด คือ ศิลปะการต่อสู้โดยใช้มือและเท้าอย่างมีสติ

::ความเป็นมาของเทควันโด::

เทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเกาหลี มีมาตั้งแต่ 2 พันกว่าปี หลักของศิลปะวิชาเทควันโดแต่เดิม เป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชาย และ พื้นฐานของศิลปะการต่อสู้เทควันโดได้เน้นถึง หลักการต่อสู้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของผู้นำวิชานี้ไปใช้ เพื่อป้องกันการรุกราน ของศัตรูในการรบ ในอดีตกาลของมนุษย์เราได้ใช้ชีวิต อยู่อย่างเรียบง่ายไม่มีการพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกาย จึงทำให้เมื่อถึงวัยชราจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและเจ็บป่วยล้มตายได้ง่าย วิชาเทควันโดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายให้มีความเข้มแข็ง ถูกหลักอนามัยด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายของเรา มีคุณภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ความเชื่อในอดีตของวิชาเทควันโด เป็นการฝึกให้สุภาพบุรุษเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำ ไม่เพียงแต่มีการพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายให้เข้มแข็งกันไปด้วย แต่สามารถเรียนรู้ถึงศิลปะชั้นสูง ที่จะใช้ส่วนสำคัญต่างๆของมนุษย์เรามาเป็นอาวุธในการทำลายศัตรูได้อย่างง่าย และในปี ค.ศ.1955 องค์กรพิเศษได้ถูกจัดตั้งขึ้นในนามขององค์การควบคุมศิลปะแห่งชาติตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และควบคุมทำการ สอนให้แก่สาธารณะชนและองค์กรทางทหารซึ่งขึ้นอยู่กับเงินทุนกองกลางที่มีสมาชิกขององค์กร เป็นผู้ที่มีความคิดความสามารถที่เชี่ยวชาญกลุ่มสมาชิกได้รวมตัวกัน โดยมี นายพล Choi Hong Hi เป็นผู้ตั้งชื่อใหม่ขึ้นว่า เทควันโด( Taekwondo ) จนกระทั่งทุกวันนี้ มีคนจำนวนมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก
จาก 140 เมืองที่ได้รับการ ฝึกฝนด้านเทควันโด

::สิ่งสำคัญในการฝึกเทควันโดนั้นคืออะไร?::

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเทควันโด นี้ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของการใช้ศิลปะป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยการสร้างจิตใจของผู้ที่ได้ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่น เป็นสุภาพบุรุษและ
มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีและเมตตากับผู้ที่ด้อยกว่า

::ประโยชน์ของการฝึกเทควันโด::

การฝึกฝนวิชาเทควันโดจะทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตและเจตคติที่ดีต่อมวลมนุษย์ชาติ โดยการแอบแฝงบนพื้นฐานของการฝึกป้องกันตัว จะเห็นได้ชัดว่าเทควันโดเป็นศิลปะวิชาที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงและมีกำลังวังชา นอกจากนี้การเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว ก็ยังได้ประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตส่วนตัวของผู้ที่ได้ฝึกฝน มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ที่จะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นตลอดจนถึงครอบครัวเพื่อนบ้านและประเทศชาติเป็นสำคัญ

::เทควันโดเข้ามาไทยได้อย่างไร?::

ยุคแรก เทควันโดมีการเรียนการสอนเฉพาะทหารอเมริกันตาม ตามฐานทัพต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น อู่ตะเภา
จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา เป็นต้น โดย ทหารอเมริกันได้จ้างอาจารย์เทควันโด จากประเทศเกาหลีมาเป็นผู้ฝึกสอนให้

ยุคก่อนปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียน เมื่อประมาณ 25 ปีกว่า ได้มีการเรียน การสอนที่บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ลิโด สยามสแควร์ ซึ่งก็ยังมีคนเรียนกันไม่มากนักในเวลาต่อมา เทควันโดได้เปิดสอนที่ โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวอาภัสสา ถ.สุขุมวิท ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษ โดยการนำของ คุณมัลลิกา ขัมพานนท์ ผู้ซึ่งมีความสนใจและรักกีฬาเทควันโดอย่างจริงจัง ทั้งยังได้พัฒนา และเผยแพร่เทควันโดในประเทศไทย โดยการนำ อ.ซอง กิยอง จากประเทศเกาหลีมาเป็นอาจารย์ สอนที่โรงเรียน และ คุณมัลลิกา ยังเป็นนายกสมาคมเทควันโดคนแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นเทควันโดก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยมา

::ความนิยมของเทควันโดในปัจจุบัน::

ปัจจุบัน เทควันโดเป็นกีฬา ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาประเภท
หนึ่งในกีฬา แห่งชาติของไทย รวมทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ทำให้มีการถ่ายทอดข่าวสู่ประชาชนทั้ง หนังสือพิมพ์
และข่าวโทรทัศน์ ทำให้เทควันโดจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อย่างมากในปัจจุบัน และได้มีการเปิดสอนเทควันโด
ตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น สมาคม สโมสรต่าง ๆ ศูนย์กีฬาต่าง ๆ รวมถึงตามโรงเรียนทั้งอนุบาล ประถม มัธยม
และมหาวิทยาลัย ขยายวงกว้างไปถึงตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

::เรียนเทควันโดในไทยจะดีเหรอ!!!::
เนื่องจากเทควันโดเป็นกีฬาระดับสากล จึงได้มีการปรับปรุงในด้านกฏระเบียบข้อบังคับและการสอบเลื่อนขั้นพิจารณาคุณวุฒิตาม ความเหมาะสมของสากลนิยมความเหมาะสมของ กฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสหพันธ์เทควันโดสากลได้มีการพัฒนา การจัดการประชุมหารือของผู้ตัดสินทั่วโลกกว่า 29 ครั้ง การจัดอบรมผู้ตัดสินสากลกว่า 14 ครั้ง จนทำให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับในบรรทัดฐานสากล ซึ่งเพื่อรักษามาตรฐานของวิชาเทควันโดนี้ เพื่อให้มี
ความยั่งยืนถาวรตลอดไป การกำกับมาตรฐานสากลของวิชาเทควันโดนี้ประกอบด้วย สภากรรมการบริหารในระดับ
สมาพันธ์สากล และได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของการศึกษาของ Kukkiwon Dan
Promotion Procedures.

เทควันโด

เทควันโดคืออะไร?::

เทควันโด คือ ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าของชาวเกาหลี

::ความหมายของเทควันโด::

เท แปลว่า มือ ,ควัน แปลว่า เท้า ,โด แปลว่า สติปัญญาหรือการมีสติ เทควันโด คือ ศิลปะการต่อสู้โดยใช้มือและเท้าอย่างมีสติ

::ความเป็นมาของเทควันโด::

เทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเกาหลี มีมาตั้งแต่ 2 พันกว่าปี หลักของศิลปะวิชาเทควันโดแต่เดิม เป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชาย และ พื้นฐานของศิลปะการต่อสู้เทควันโดได้เน้นถึง หลักการต่อสู้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของผู้นำวิชานี้ไปใช้ เพื่อป้องกันการรุกราน ของศัตรูในการรบ ในอดีตกาลของมนุษย์เราได้ใช้ชีวิต อยู่อย่างเรียบง่ายไม่มีการพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกาย จึงทำให้เมื่อถึงวัยชราจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและเจ็บป่วยล้มตายได้ง่าย วิชาเทควันโดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายให้มีความเข้มแข็ง ถูกหลักอนามัยด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายของเรา มีคุณภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ความเชื่อในอดีตของวิชาเทควันโด เป็นการฝึกให้สุภาพบุรุษเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำ ไม่เพียงแต่มีการพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายให้เข้มแข็งกันไปด้วย แต่สามารถเรียนรู้ถึงศิลปะชั้นสูง ที่จะใช้ส่วนสำคัญต่างๆของมนุษย์เรามาเป็นอาวุธในการทำลายศัตรูได้อย่างง่าย และในปี ค.ศ.1955 องค์กรพิเศษได้ถูกจัดตั้งขึ้นในนามขององค์การควบคุมศิลปะแห่งชาติตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และควบคุมทำการ สอนให้แก่สาธารณะชนและองค์กรทางทหารซึ่งขึ้นอยู่กับเงินทุนกองกลางที่มีสมาชิกขององค์กร เป็นผู้ที่มีความคิดความสามารถที่เชี่ยวชาญกลุ่มสมาชิกได้รวมตัวกัน โดยมี นายพล Choi Hong Hi เป็นผู้ตั้งชื่อใหม่ขึ้นว่า เทควันโด( Taekwondo ) จนกระทั่งทุกวันนี้ มีคนจำนวนมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก
จาก 140 เมืองที่ได้รับการ ฝึกฝนด้านเทควันโด

::สิ่งสำคัญในการฝึกเทควันโดนั้นคืออะไร?::

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเทควันโด นี้ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของการใช้ศิลปะป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยการสร้างจิตใจของผู้ที่ได้ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่น เป็นสุภาพบุรุษและ
มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีและเมตตากับผู้ที่ด้อยกว่า

::ประโยชน์ของการฝึกเทควันโด::

การฝึกฝนวิชาเทควันโดจะทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตและเจตคติที่ดีต่อมวลมนุษย์ชาติ โดยการแอบแฝงบนพื้นฐานของการฝึกป้องกันตัว จะเห็นได้ชัดว่าเทควันโดเป็นศิลปะวิชาที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงและมีกำลังวังชา นอกจากนี้การเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว ก็ยังได้ประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตส่วนตัวของผู้ที่ได้ฝึกฝน มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ที่จะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นตลอดจนถึงครอบครัวเพื่อนบ้านและประเทศชาติเป็นสำคัญ

::เทควันโดเข้ามาไทยได้อย่างไร?::

ยุคแรก เทควันโดมีการเรียนการสอนเฉพาะทหารอเมริกันตาม ตามฐานทัพต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น อู่ตะเภา
จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา เป็นต้น โดย ทหารอเมริกันได้จ้างอาจารย์เทควันโด จากประเทศเกาหลีมาเป็นผู้ฝึกสอนให้

ยุคก่อนปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียน เมื่อประมาณ 25 ปีกว่า ได้มีการเรียน การสอนที่บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ลิโด สยามสแควร์ ซึ่งก็ยังมีคนเรียนกันไม่มากนักในเวลาต่อมา เทควันโดได้เปิดสอนที่ โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวอาภัสสา ถ.สุขุมวิท ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษ โดยการนำของ คุณมัลลิกา ขัมพานนท์ ผู้ซึ่งมีความสนใจและรักกีฬาเทควันโดอย่างจริงจัง ทั้งยังได้พัฒนา และเผยแพร่เทควันโดในประเทศไทย โดยการนำ อ.ซอง กิยอง จากประเทศเกาหลีมาเป็นอาจารย์ สอนที่โรงเรียน และ คุณมัลลิกา ยังเป็นนายกสมาคมเทควันโดคนแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นเทควันโดก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยมา

::ความนิยมของเทควันโดในปัจจุบัน::

ปัจจุบัน เทควันโดเป็นกีฬา ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาประเภท
หนึ่งในกีฬา แห่งชาติของไทย รวมทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ทำให้มีการถ่ายทอดข่าวสู่ประชาชนทั้ง หนังสือพิมพ์
และข่าวโทรทัศน์ ทำให้เทควันโดจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อย่างมากในปัจจุบัน และได้มีการเปิดสอนเทควันโด
ตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น สมาคม สโมสรต่าง ๆ ศูนย์กีฬาต่าง ๆ รวมถึงตามโรงเรียนทั้งอนุบาล ประถม มัธยม
และมหาวิทยาลัย ขยายวงกว้างไปถึงตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

::เรียนเทควันโดในไทยจะดีเหรอ!!!::
เนื่องจากเทควันโดเป็นกีฬาระดับสากล จึงได้มีการปรับปรุงในด้านกฏระเบียบข้อบังคับและการสอบเลื่อนขั้นพิจารณาคุณวุฒิตาม ความเหมาะสมของสากลนิยมความเหมาะสมของ กฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสหพันธ์เทควันโดสากลได้มีการพัฒนา การจัดการประชุมหารือของผู้ตัดสินทั่วโลกกว่า 29 ครั้ง การจัดอบรมผู้ตัดสินสากลกว่า 14 ครั้ง จนทำให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับในบรรทัดฐานสากล ซึ่งเพื่อรักษามาตรฐานของวิชาเทควันโดนี้ เพื่อให้มี
ความยั่งยืนถาวรตลอดไป การกำกับมาตรฐานสากลของวิชาเทควันโดนี้ประกอบด้วย สภากรรมการบริหารในระดับ
สมาพันธ์สากล และได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของการศึกษาของ Kukkiwon Dan
Promotion Procedures.

 

 

 แหล่งอ้างอิง : www.goolgel.com

โดย : เด็กหญิง สิริภัค ผสมทรัพย์, พนัสพิทยาคาร, วันที่ 16 กันยายน 2546