การออกแบบนิทรรศการ

พยุงศักดิ์ ประชุมศิลป. การออกแบบสำหรับนิทรรศการ. กรุงเทพฯ, 2535

การออกแบบสำหรับนิทรรศการ มีประโยชน์ใช้สอยมาก ปัจจุบันการจัดนิทรรศการจะพบว่ามีรูปแบบลักษณะแปลกๆ งดงามมีสีสันล่อตาเป็นอันมาก การจัดนิทรรศการคือ การแสดงการให้การศึกษาอย่างหนึ่งด้วยการแสดงงานให้ชมอาจมีผู้บรรยายให้ฟังหรือไม่มีก็ได้ การแสดงจัดในอาคารหรือนอกอาคารก็ได้ ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการก็เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและให้ความรู้ความเข้าใจ และนำไปสู่ความคิดที่เป็นระบบ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนในการจัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบที่ดีว่าควรจะมีขั้นตอน หลักการ และคุณสมบัติอย่างไรในการจัดนิทรรศการ


โดย : นางสาว ดวงใจ จั่นจินดา, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545