สีสำหรับสร้างสรรค์จิตรกรรม


ชนิด สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. สี
1.1 สีน้ำ
1.2 สีโปสเตอร์
1.3 สีน้ำมัน
1.4 สีอะครีลิก
2. พู่กัน
2.1 พู่กันชนิดกลม
2.2 พู่กันชนิดแบน
3. จานระบายสี
4. กระดาษ
5. ผ้าใบ ( CANVAS )
อุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นล้วนมีคุณภาพและราคาที่แตกต่างกัน มีทั้งคุณภาพระดับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งราคาพอสมควร หาซื้อได้ง่าย อีกระดับคือคุณภาพระดับศิลปิน มีราคาแพง และมีขายเฉพาะแหล่ง คุณภาพดีสี มีหลายประเภท คุณสมบัติแตกต่างกันที่นิยมใช้ในงานจิตรกรรม ได้แก่
1. สีน้ำ เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง เพราะมีความสดใสของสีมาก ระบายไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์น้อย หาซื้อได้สะดวกและราคาไม่แพงมาก
คุณสมบัติของสี
สีมีความโปร่งแสง สดใส ไหลซึมเข้าหากัน และแห้งเร็ว สามารถเช็ดออกแล้วระบายทับใหม่ได้

2. สีโปสเตอร์ สีชนิดนี้ใช้งานง่าย สามารถระบายทับกันได้ หาซื้อได้สะดวกและราคาไม่แพง แห้งเร็ว เป็นสีที่สามารถใช้ฝึกการวาดภาพได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติของสี
สีมีความทึบแสง สามารถระบายทับกันได้ แห้งเร็ว ใช้นำเป็นส่วนผสมกับเนื้อสี
3. สีน้ำมัน มีความทึบแสงมาก เมื่อระบายแห้งแล้วสามารถระบายทับกันได้ มีราคาแพงแต่มีความคงทนมาก สามาระเก็บภาพวาดได้นานหลายสิบปี
คุณสมบัติของสี
มีคุณสมบัติทึบแสงมาก ระบายทับกันได้ ใช้ระยะเวลาแห้งนาน ทำให้สามารถตกแต่งภาพได้ ใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมของเนื้อสี

4. สีอะครีลิค เป็นสีที่รวมคุณสมบัติระหว่างสีโปสเตอร์และสีน้ำมันเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านระบบการผลิตทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีความคงทน แห้งเร็ว มีความสดใสและมันวาว
คุณสมบัติของสี
มีคุณสมบัติทึบแสง สามารถระบายทับกันได้ แห้งเร็ว มีความคงทน เมื่อแห้งแล้วโดนน้ำไม่ละลาย เหนียวคล้ายพลาสติก ใช้น้ำเป็นส่วนผสมเนื้อสีโดย : นาย กิตติกรณ์ จวงพลงาม, โรงเรียนวัดใหม่อมตรส, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545