ประติมากรรม

ประติมากรรมเป็นงานเกี่ยวกับการปั้นเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่าง หรือรูปทรงต่างๆ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน 3 แบบด้วยกันคือ
1. ประติมากรรมแบบนูนต่ำ ลักษณะของงานจะเห็นได้ชัดเจนด้านหน้าเพียงด้านเดียว และจะมีความสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น เหรียญต่างๆ ลักษณะงานประติมากรรมแบบนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ประติมากรรมล่องลึก" เพราะลักษณะของงานที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้เห็นรูปร่างไม่ชัดเจน จึงต้องมีการเดินเส้นขอบของงานเพื่อให้งานมีรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น
2. ประติมากรรมแบบนูนสูง ลักษณะของงานจะเห็นได้ชัดเจนทั้งทางด้านหน้า และด้านข้าง
3. ประติมากรรมแบบลอยตัว จะเห็นได้ชัดเจนทั้งทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เช่นรูปปั้นต่างๆโดย : นางสาว x135 x135, x, วันที่ 22 มิถุนายน 2545