การจีบหงาย


ท่าจีบหงาย
จีบเป็นอาการงอของมือที่ทำขึ้นเพื่อสร้างความอ่อนช้อย งดงามในการฟ้อนรำ โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือมาจดกับปลายข้อที่ 1 ของนิ้วชี้ นิ้วทั้ง 3ที่เหลือเหยียดตรงและพยายามให้อ่อนช้อย
การจีบที่งดงามไม่ควรเหยียดมือเป็นแนวตรงแต่จะต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขน
จีบหงาย เป็นการจีบโดยหงายท้องแขนและมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ และหัวแม่มือที่จีบกันอยู่ด้านบน และหักเข้าหาตัว
การฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนปฏิบัติ ท่าจีบหงาย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เหยียดแขนทั้ง 2 ข้างออกไปข้างหน้า แบมือหงาย
2.จีบปลายนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้เข้าหากัน
3.แตะปลายนิ้วหัวแม่มือตรงปลายข้อที่ 1 ของนิ้วชี้
4.เหยียดนิ้วทั้งหมดที่เหลือให้งอน
5.หักข้อมืองให้ปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ที่จีบกันอยู่เข้าหาลำแขน


โดย : นางสาว สายพาน ทับนิล, โรงเรียนวังประจบวิทยาคม, วันที่ 2 กรกฎาคม 2545