ท่ารัก

ท่ารัก

ท่ารักเป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึงอารมณ์ความรัก ความพิศวาส ความเสน่หา ต่อสิ่งหนึ่งแล้วแสดงออกมาในลักษณะเดียวแต่ลีลาของการแสดงออกแตกต่างกันเช่นตัวพระ ตัวนาง


การฝึกปฏิบัติ

ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารัก ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตัวพระ

1.เท้าซ้ายวางอยู่กับที่ ปลายเท้าชี้ไปด้านช้างเล็กน้อย เท้าขวาวางหลัง ปลายเท้าชี้ไปด้านข้าง มือประสานกันระดับหน้าอก ซ้ายทักขวา ฝ่ามือตะแคง

2.ย่อเข่าเล็กน้อย ม้วนมือเข้าไปหาลำตัว ให้ปลายนิ้วทั้งสองทาบแตะที่ฐานไหล่ กิริยานี้มีความหมายถึงการห่มผ้าก็ได้ เอียงศีรษะด้านขวา

ตัวนาง

1.เท้าซ้ายวางกับที่ เท้าขวากระทุ้งไปข้างหลัง กดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางเข้าหากัน นิ้วที่เหลือกรีดออกให้ตึง ฝ่ามือทั้งสองประกบกัน

2.ย่อเข่าเล็กน้อย ศีรษะเอียงด้านขวา มือยกระดับหน้าอก


โดย : นางสาว สายพาน ทับนิล, โรงเรียนวังประจบวิทยาคม, วันที่ 16 กรกฎาคม 2545