หุ่นเล็ก
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ
หุ่นเล็ก
เป็นหุ่นที่สร้างขึ้นโดยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ เริ่มจากโปรดให้มีการแสดงหุ่นจีนขึ้น โดยนำตัวหุ่นของจีนมาหัดแสดงกันในบรรดาหมู่ข้าราชการวังหน้า เรื่องที่แสดงก็เป็นเรื่องจีน เช่น ซวยงัก แต่ใช้คำเจรจาเป็นภาษาไทย
 หลังจากนั้นจึงโปรดให้คิดทำหุ่นไทยแบบใหม่ โดยมีวิธีการทำคล้ายหุ่นกลวงแต่ตัวหุ่นขนาดเล็กเท่าหุ่นจีน สูงประมาณ ๑ ฟุตเศษ มีแขน มีขา ครบเต็มตัวแบบหุ่นหลวง มีไม้แกนกับสายชักโยงใยอวัยวะต่างๆ สำหรับเชิดเช่นเดียวกัน แล้วเรียกว่า หุ่นเล็ก ส่วนเรื่องที่ใช้แสดงจะเป็นทั้งเรื่องที่เป็นละครนอกและละครใน การใช้เพลงหน้าพาทย์ต่างๆ ก็เป็นไปตามแบบแผนของละครชนิดนั้นๆ
 ปัจจุบันหุ่นเล็กไม่มีผู้ใดเล่นแล้ว ตัวหุ่นของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเช่นเดียวกับหุ่นหลวง


แหล่งอ้างอิง : หนังสือภมิแผ่นดินไทย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

โดย : เด็กหญิง พนิตา จันทร์ซุ่ย, โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม, วันที่ 16 สิงหาคม 2546