อินเตอร์เน็ต

การใช้อินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง มีการติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่ายและเป็นโลกแห่งไร้พรมแดน สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ขณะนี้คือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งความรู้มหาศาล สามารถค้นหาความรู้ได้ทั่วโลก เปรียบเสมือนห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีทั้งภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทั่วโลกนิยมใช้กันมาก รวมถึงประเทศไทยด้วย ก็มีผู้นิยมใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกัน มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้กันในระบบอินเตอร์เน็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันทางการศึกษา บริษัทห้างร้าน ได้มีการนำมาประกอบการทำงานให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แม้แต่กระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนหลายโรงเรียนได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ มีความเข้าใจ สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ สามารถให้คำแนะนำ ผู้ร่วมงานได้ ซึ่งจะขอนำเสนอความรู้ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้อินเตอร์เน็ต เท่านั้นยังไม่เจาะลึกมาก กลัวท่านจะเครียดมาก แล้วเมื่อท่านพอใช้งานได้แล้วมีไฟพอจะได้ศึกษาในส่วนที่สูงๆกว่านี้ต่อไป

ความรู้ขั้นพื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด หรือเรียกว่าเป็นระบบเครือข่าย Network ที่เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลต่างๆ ได้ทั่วโลก

TCP/IP คือ ภาษาสื่อสารหลักในอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่าภาษาสื่อสาร ว่า โปรโตคอล

IP Address คือ เลขหมายประจำเครื่อง

รูปแบบของ IP Address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 32 บิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนๆ ละ 8 บิต โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุด

ข้อมูล 8 บิต แทนด้วยค่าตัวเลข 256 ค่า จาก 0 ถึง 255

สามารถมี ได้ 4,294,9967,296 หมายเลข หมายเลขประจำเครื่องจะมีไม่ซ้ำกัน

DOMAIN NAME คือ การตั้งชื่อแทนหมายเลข

เนื่องจากมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกันมาก การใช้ IP Address จะเป็นการยุ่งยาก ดั้งนั้นในระบบอินเตอร์เน็ต จึงอนุญาตให้ใช้ การตั้งชื่อแทนหมายเลขได้

ความหมายตัวย่อในอินเตอร์เน็ต เช่นส่วนขยายบอกองค์กร

.com หรือ co หมายถึง องค์กรเอกชน .edu หรือ ac หมายถึง สถาบันการศึกษา

.mil หรือ mi หมายถึง องค์กรทางทหาร .net หมายถึง องค์ที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

org หรือ or หมายถึง องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

ส่วนขยายประเทศ ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก

at ออสเตรีย be เบลเยี่ยม ch สวิตเซอร์แลนด์ dk เดนมาร์ค fi ฟินแลน

au ออสเตรเลีย ca แคนาดา de เยอรมันนี es สเปน fr ฝรั่งเศล

in อินเดีย it อิตาลี jp ญี่ปุ่น nl เนเธอร์แลนด์ no นอเวย์

ru รัสเซีย th ไทย tw ใต้หวัน uk อังกฤษ us สหรัฐ

การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต มี 2 ลักษณะ

1.การเชื่อมต่อโดยตรง วิธีการนี้เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับสายหลักของอินเตอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตุเวย์ (Gateway) ร่วมกับสายสัญญาณความเร็วสูง โดยตรงกับ interNIC ซึ่งสามารถติดต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

2.การเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการ หมายถึง การเชื่อมต่อกับองค์กรผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต เรียกสั้นว่า ISP มีลักษณะการเชื่อมเป็น 2 แบบ

2.1 เชื่อมต่อแบบองค์กร 2.2 เชื่อมต่อส่วนบุคคลแหล่งอ้างอิง : หนังสือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน้า 117-119 อ.ไพโรจน์ คชชา

โดย : เด็กหญิง นันทวรรณ โยโร, ร.ร.พนัสพิทยาคาร, วันที่ 18 กันยายน 2546