หลวงพ่อโต
 

พระพุทธมหามุนีศรีมหาราช “หลวงพ่อโต” วัดกุฎีทอง

หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพรหมรังสี) คือการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อโต” เพื่อเป็นการบูชาคุณต่อหลวงพ่อคง โดยท่านได้ริเริ่มการก่อสร้างด้วยการบริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่งร่วมกับชาวบ้าน มอบให้นายพลอยเป็นช่างก่อสร้าง แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพรหมรังสี) ได้มรณภาพลงเสียก่อน นายพลอยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2450

หลวงพ่อโต หรือพระพุทธมหามุนีศรีมหาราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะประทับนั่งอยู่กลางแจ้ง บนฐานบัวคว่ำ บัวหงายหน้าตักกว้าง 12.23 เมตร ความสูงจากแท่นฐานถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ 17 เมตร แท่นฐานสูง 2 เมตร องค์พระและแท่นฐานก่อด้วยอิฐถือปูน

เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคตามแนวแม่น้ำลพบุรี ผ่านวัดกุฎีทอง ทรงแวะทอดพระเนตรบริเวณวัดและทรงนมัสการหลวงพ่อโต ก่อนเสด็จขึ้นไปยังจังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2514 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักอษุนีบาตตกลงมาต้องพระเกตุมาลาหักลงพื้นดิน ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม 2516 เวลาประมาณ 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อพระเกตุมาลาขึ้นประดิษฐ์ฐานยังองค์พระปฏิมาดังเดิม

ทุกวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 และวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันงานประจำปีปิดทองไหว้พระหลวงพ่อโต ซึ่งจะจัดเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง ในงานนี้ประชาชนจากทั่วสารทิศพากันหลั่งไหลมานมัสการมิขาดสาย

 


ที่มา : www.thai.net

โดย : เด็กชาย หัสดินทร์ เกษนอก, รร.สูงเนิน, วันที่ 29 มกราคม 2547