การเลี้ยงปลากัด

ปลากัด Betta splendens Regan เป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น และเป็นกีฬากัดปลา ปัจจุบันประเทศไทยส่งปลากัดขายต่างประเทศนำรายได้เข้าประเทศสูง เป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบ กับปลาไทยชนิดอื่น ๆ ปลากัดถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3 เดือนขึ้นไป แต่ในการเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อเป็นการค้า ควรใช้พ่อแม่พันธุ์อย่างต่ำ 5 - 6 เดือน การเพาะพันธุ์ปลากัดใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติ โดยปล่อยปลาเพศผู้และเพศเมียที่มีความสมบูรณ์เพศให้ผสมพันธุ์กันเองในภาชนะแคบ ๆ เมื่อปลาผสมพันธุ์วางไข่แล้วแยกปลาเพศเมียออกมา เพื่อป้องกันการที่แม่ปลากินไข่ตัวเอง ปล่อยให้ปลาเพศผู้เฝ้าดูแลไข่จนกระทั่งไข่ฟักออกเป็นตัว ไข่ปลากัดที่ผสมแล้วจะพัฒนา โดยการแบ่งเซลล์เป็นตัวปลาในเวลา 5 - 6 ชั่วโมง ลูกปลาจะเริ่มเคลื่อนไหวภายในเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง และจะฟักออกจากไข่ในเวลาประมาณ 36 ชั่วโมง ลูกปลากัดที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะเกาะอยู่ที่หวอด มีถุงอาหารติดตัวมาด้วย ลูกปลาจะใช้อาหารจากถุงอาหารให้หมดภายในเวลา 3 - 4 วัน หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาหาร ระยะแรกให้ไข่แดงต้มสุกละลายน้ำ 3 - 5 วัน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นไรแดง เมื่อปลาโตจนสามารถกินลูกน้ำได้จึงเปลี่ยนเป็นเลี้ยงด้วย ลูกน้ำต่อไป เมื่อปลามีอายุประมาณ 1.5 เดือน แยกปลากัดเลี้ยงเดี่ยว ๆ เพียงตัวเดียว