การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ควรศึกษาถึงหน้าที่และการใช้งานของอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิด-ปิดเครื่อง และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุด

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

ผู้ใช้ควรรู้จักลักษณะของเครื่องทั้งภายในภายนอก และควรศึกษาวิธีการใช้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น โดยศึกษาจากคู่มือการใช้งานให้เข้าใจเสียก่อน นอกจากนี้ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะปุ่มต่าง ๆ ที่อยู่บนแผงด้านหน้าของกล่องซีพียู

ซึ่งจะประกอบได้ด้วยปุ่มต่าง ๆ ดังนี้ ปุ่มนำแผ่นซีดีรอมออก , ปุ่มนำแผ่นดิสก์ออก , ปุ่มเพาเวอร์ ,

ปุ่มเทอร์โบ , ปุ่มรีเซ็ต , กุญแจล็อก ใช้ในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาใช้เครื่อง เมื่อล็อกกุญแจ จะทำให้คีย์บอร์ดไม่ยอมรับข้อมูบใด ๆ ซึ่งก่อนใช้งานจะต้องไขกุญแจปลดล็อกออกเสียก่อน ดังนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

  1. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง จะต้องเปิดอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงก่อนเช่น จอภาพ, เครื่องพิมพ์ ไม่ควรเปิด ๆ ปิด ๆ เครื่องบ่อย
  2. ในการทำงานให้รอจนกระทั่ง Hard Disk หยุดอ่านข้อมูล โดยสังเกตจากไฟแสดงการทำงานของฮาร์ดดิสก์
  3. การปิดเครื่องทุกครั้งจะต้องออกจากโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ แล้วปิดเครื่องก่อนโดยกดปุ่ม Power แล้วจึงปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น จอภาพ
  4. อย่าปิดและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

  1. ดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาหรือครีมเช็ดทำความสะอาด
  2. ใช้เครื่อง ยูพีเอส เพื่อสำรองไฟฟ้า
  3. ถ้าหากไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรเปิดเครื่องเป็นครั้งคราว ไม่เช่นนั้นแบตเตอรี่ภายในก็จะเสื่อมและทำให้เครื่องทำงานไม่ได้
  4. วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
  5. เดินสายไฟให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
  6. วางเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  7. ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

การใช้และการบำรุงรักษาจอภาพ (Monitor)

  1. ใช้จอภาพที่มีคุณภาพดีมีการแผ่รังสีต่ำ ภาพบนจอไม่กระพริบหรือไหว
  2. วางจอภาพให้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ และปรับระดับจอภาพให้เหมาะสม เพราะมีผลต่อสายตาของผู้ใช้
  3. ปรับแต่งจอภาพให้พอดีไม่ควรจ้าเกินไป เพราะจะทำให้จอเสื่อมเร็ว รวมทั้งมีผลกับสายตาของผู้ใช้
  4. ผู้ใช้ควรนั่งห่างจากจอภาพพอควรเช่น ประมาณ 2 ฟุต
  5. ควรใช้โปรแกรม Screen Saver (รักษาจอภาพ) เพื่อยืดอายุการใช้งานของจอภาพเวลาเปิดเครื่องไว้นานโดยไม่ใช้เครื่อง
  6. ควรมีการพักสายตาหลังจากทำงานติดต่อกันนาน ๆ และควรหาแผ่นกรองแสง (Screen Filter) เพื่อลดความจ้าของรังสี
  7. ทำความสะอาด โดยฉีดน้ำยาลงบนผ้านุ่ม ๆ เช็ดทำความสะอาด
  8. ควรปิดจอภาพทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน และควรคลุมผ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

การใช้และการบำรุงรักษาแป้นพิมพ์ (Keyboard)

การใช้แป้นพิมพ์อย่างถูกวิธีจะทำให้ผู้ใช้ไม่เมื่อยล้า และทำให้ยืดอายุการใช้งานนานขึ้น ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. ควรวางแป้นพิมพ์ให้ได้ระดับ และวางมือให้ได้ระดับ อย่าเกร็ง
  2. ถ้าใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน ๆ ควรหยุดพักบ้างเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  3. ไม่ควรกดแป้นพิมพ์แรงเกินไป หรือกดแป้นพิมพ์เล่น เพราะจะทำให้ชำรุดได้
  4. ระมัดระวังในการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือขนมใกล้ ๆ แป้นพิมพ์ เพราะจะทำความสะอาดได้ยาก

ที่มา : 203.146.17.98

โดย : เด็กชาย หัสดินทร์ เกษนอก, รร.สูงเนิน, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547