เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีของโนรา ส่วนใหญ่เป็นเครื่องตีให้จังหวะ เทียบได้กับเครื่องเบญจดุริยางค์ตามตำราอินเดีย มีดังนี

แตระ.gif (25681 bytes)

แตระ หรือ แกระ เป็นเครื่องดนตรีเคาะให้จังหวะ แตระเป็นดนตรีหลักในการกำกับจังหวะในการขับร้องบทกลอนที่เรียกว่าร่ายแตระ และโนรายังถือเป็นครูของดนตรีโนรา ทับ เป็นเครื่องดนตรีตีที่สำคัญที่สุด เพราะทำหน้าที่คุมจังหวะและเป็นตัวนำในการเปลี่ยนแปลงจังหวะทำนอง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รำ ทับของโนราเป็นทับคู่ มีเสียงต่างกันเล็กน้อย ใช้ลูกคู่ตีคนเดียว

ปี่.jpg (54364 bytes)

 

ปี่ เป็นเครื่องเป่าเพียงชิ้นเดียวของคณะโนรา ใช้เป่าเดินทำนอง ทำให้การบรรเลงดนตรีมีความไพเราะ   โดยส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้ปี่ใน แต่ก็มีบ้างที่ใช้ปี่นอก
กลอง เป็นเครื่งกำกับจังหวะที่คอยรับและขัดจังหวะทับ กลองที่โนราใช้เป็นกลองทัดขนาดเล็ก แต่โตกว่ากลองของหนังตะลุงเล็กน้อย นอกจากใช้ประกอบการแสดงแล้วยังใช้เป็นเครื่องให้สัญญาณขณะเดินทาง หรือรับประทานอาหาร ตีคารวะสิ่งศักดิ์ระหว่าเดินทาง

โดย : เด็กหญิง จตุพร จอดพิมาย, ร.ร.สูงเนิน, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547