ไม้ดัดรูปสัตว์ที่น่าสนใจ

ไม้ดัดรูปสัตว์
 ไม้ดัดนั้นก็คือการปลูกต้นไม้ด้วยรูปทรงตามที่ต้องการ ด้วยวิธีการทำโครงแล้วใช้วัสดุพวกลวดคอยยึดให้ต้นไม้เลื้อยคลุมไปตามโครงที่ทำไว้ ชึ่งในอดีตนั้นเป็นที่นิยมกันมากถึงขนาดมีไม้กระบวนต่างๆ มากมาย แต่สำหรับในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของไม้ดัดให้เหมาะกับยุคสมัยและความนิยมด้วยการดัดเป็นรูปสัตว์ สิ่งของและอื่น ๆ อีกมากมาย
อุปกรณ์
 1. ลวดเบอร์ 18 สำหรับทำโครง และเบอร์ 24 สำหรับยึดโครง
 2. ลวดกรงไก่ ตาเล็กหรือใหญ่ก็ได้ขึ้นอยูรกับขนาดที่จะทำ
 3. ฟิวส์ เบอร์ 18 หรือ 19สำหรับใช้ยึดโครงลวดกับต้นไม้
 4. คีมตัดลวด
 5. กรรไกร (ใช้ตัดลวดกรงไก่และเล็มต้มไม้)
 6. ไม้ไผ่ สำหรับยึดโครงลวด
 7. ต้นไม้ ได้แก่ ชาปัตตาเวีย โดยต้องเพาะไว้ก่อนล่วงหน้าให้ต้นสูงสักประมาณ 1 ฟุตเป็นอย่างน้อย ส่วนจำนวนที่ปลูกก็ให้สัมพันธ์กันแบบ เช่น แบบเป็นสัตว์ 4 ขาจะต้องปลูก 4 ต้นโดยกะระยะห่างให้พอดีกับแบบที่ดัด
วิธีทำ
 1. ร่างแบบบนกระดาษ ขนาดควรให้เท่ากับที่จะทำจริง การวาดควรเขียนเป็นโครงอย่างง่าย ไม่ต้องมีรายละเอียดมากนัก และจะต้องกำหนดให้สมดุลเพื่อว่าเมื่อปักลงในดินและต้นไม้เลื้อยคลุมจะได้เป็นทรงสวยงาม
 2. ใช้ลวดเบอร์ 18 ดัดเป็นรูปร่างตามที่เขียนพับปลายลวดเป็นรูปตัวซี บีบให้แน่น  แล้วจึงใช้ลวดยึดไม่ให้ขยับไปมา ลวดแต่ละเส้นที่ยึดควรให้หันไปทางเดียวกันให้หมด
 3. นำโครงที่ดัดและยึดเรียบร้อยแล้วนั้นมาประกอบเข้าด้วยกัน การประกบควรให้ด้านใน ยึดทั้งสองอันด้วยลวด โดยกะระยะความหนาของตัวและรูปทรงของสัตว์ที่ดัดด้วยว่าจะต้องมีทรวดทรงองค์เอวสวยงาม
 4. ตกแต่งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ติดตา ขา หรือหาง ให้เรียบร้อย
 5. เอาลวดตาข่ายมาห่อตัวเพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้ต้นไม้
 6. ปักโครงลวดที่ดัดแล้วลงในกระถางที่ปลูกต้นไม้รอไว้โดยใช้ไม้ไผ่เป็นตัวช่วยพยุงโครงลวดและต้นไม้ เช่น ถ้าเป็นสัตว์ที่ยืน 2 ขาก็ปลูกในกระถาง 2 ต้น กะระยะให้พอดีกับแบบ ถ้าเป็นสัตว์ที่ยืน 4 ขา ก็ต้องใช้ 4 ต้น เป็นต้น
 7. ตัดเล็มต้นไม้บางส่วนออก ให้เหลือเฉพาะส่วนที่อยู่ใก้โครงลวด จากนั้นให้ใช้ฟิวส์ยึดต้นไม้ไว้กับโครงลวด การยึดก็ไม่ต้องให้แน่นมากนัก เพราะเมื่อต้นไม้เจริญเติบโต จะได้ดันฟิวส์ออกได้
 8. เมื่อเสร็จแล้วก็เพียงแต่รอให้ต้นไม้เลื้อยขึ้นไปคลุมโครงลวด โดยระหว่างที่รอก็ต้องค่อย ๆ เอาฟิวส์ผูกกิ่งก้านที่โตออกมานั้นไว้กับโครงลวด ควรหาที่วางที่เหมาะสม เช่น มีอากาศถ่ายเทที่ดี ได้รับแสงสว่างเพียงพอ หมั่นรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งตามรูปทรงของโครงลวด

แหล่งที่มา  หนังสือความรู้คู่บ้าน ชุด ทำไว้ใช้เอง


คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ


แหล่งอ้างอิง : หนังสือคู่บ้าน ชุดทำไว้ใช้เอง

โดย : เด็กหญิง จันทิมา สงประภา, โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547