การติดตั้ง Driver modem XP

การติดตั้ง Driver Modem ของ Windows XP

 1. กดปุ่ม Start เลือก Control Panel เข้าไปแล้วคลิกที่ Printer and other Hardware
 2. Double Click ที่ Phone and Modem options
 3. กดเลือกคำว่า Modem ด้านบน
 4. กดปุ่ม Add
 5. ถึงความสามารถของ XP จะติดตั้งโมเด็มได้เอง แต่ค่าที่ตั้งอาจไม่ถูกต้อง ถ้างั้นคุณควรเลือก Don’t detect my modem;I will select it from a list แล้วกดปุ่ม Next
 6. หน้าต่างอันต่อมา เลือกชื่อยี่ห้อโมเด็มของคุณ(ด้านซ้าย) เลือกรุ่นโมเด็มของคุณ(ด้านขวา) หากไม่มียี่ห้อและรุ่นโมเด็มของคุณ ถ้ามีแผ่นติดตั้งโมเด็ม ที่มาพร้อมกับโมเด็ม แล้วกดปุ่ม Have Disk จากนั้นกดปุ่ม Next

ขั้นตอนการติดตั้งDriver

เสร็จสิ้นการติดตั้งDriver

 

 1. ใส่แผ่นติดตั้งเข้าไป เลือกที่Driver ของแผ่น ถ้าเป็นแผ่นดิส ก็เลือก A:\ ถ้าเป็นแผ่น ซีดี ก็เลือกที่ Driver ซีดีรอมอยู่ กดปุ่ม OK แล้วเลือกไฟล์ที่ใช่ติดตั้งโมเด็ม
 2. เลือกไฟล์ติดตั้งโมเด็มเสร็จแล้วกด Next
 3. เลือก Port ที่ใช่ต่อโมเด็ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Next
 4. เสร็จสิ้นการติดตั้งโมเด็มแล้วกดที่ปุ่ม Finish ได้เลย แล้วจะกลับเข้าสู่หน้า Phone and Modem option
 5. กดที่ปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่าง แค่นี้กดเสร็จแล้วสำหรับการติดตั้ง Driver Modem บน Windows XP

ที่มา : ข้อมูลนี้มาจาก www.bcoms.net

โดย : นาย พิทูร ปราชญ์ปรีชา, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547