บาสเก็ตบอล

ประวัติ บาสเก็ตบอล

บาสเก็ตบอลเป็นกีฬาประจำชาติของอเมริกา ใช้เล่นในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม ทำให้เล่นกีฬากลางแจ้งไม่ได้ ต่อมาได้ตั้งกติกาเพือไม่ให้เล่นรุนแรงโดยไห้ผู้เล่นถูกตัวกัน ประวัติบาสเก็ตบอลในประเทศไทย เริ่มเมื่อราวปี พ.ศ.2477 โดยมีการแปลกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล ขึ้น ณ โรงเรียน มัธยมวัดบพิธภิมุข พัฒนามาจากอเมกันฟุตบอลและเบสบอล เพราะฝนตกจึงมีการพัฒนามาเป็นบาสเก็ตบอลมาเล่นในร่ม


www.google.co.th
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

ที่มา : www.google.co.th

โดย : นาย เรืองยศ ติระพงศ์ประเสริฐ, โรงเรียนราชสีมา, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547