ประวัติของชุมพร
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชุมพร
 เมืองชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากหลักฐานในกฏหมายตราสามดวงในรัฐสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าเมืองชุมพรมีอายุตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบเรียงความเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในตำนานเมืองระนองความตอนหนึ่งว่า "เมืองชุมพรประหลาดผิดจากเมืองอื่นๆในแหลมมาลายูที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ล้วนมีโบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพื้นที่นาไม่พอกับคน ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมือง"หน้าด่าน" สำหรับชื่อ "เมืองชุมพร"สันนิษฐานว่า มาจากคำว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่จึงเรียกจุดนี้ว่า"ชุมนุมพล" แต่ด้วยเหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดคำสั้นๆจึงตัดคำกลางออกเหลือเพียง"ชุมพล" และต่อมาเพี้ยนเป็น"ชุมพร" อีกประการหนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบำรุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพร เช่นนี้ตรงกับความหมาย "ชุมนุมพร" หรือ "ประชุมพร" ซึ่งทั้งสองคำนี้อาจเป็นต้นเหตุของคำว่า "ชุมพร" เช่นเดียวกัน แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับชื่อท้องที่ทั่วๆไป เพราะที่ตั้งเมืองเดิมบนฝั่งท่านำชุมพร มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอยู่ในตราจังหวัดจนถึงปัจจุบัน...
ที่มา: จากหนังสือ  หนึ่งใน...ชุมพร วารสารฉบับพิเศษเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ปี 2001


แหล่งอ้างอิง : จากหนังสือ หนึ่งใน...ชุมพร วารสารฉบับพิเศษเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ปี 2001

โดย : นางสาว นำฝน ลมละมุล, โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547