มหากบิลวานร

 

 

บุคคลิกทั่วไปของคนปีวอก

อิสระเจ้าเล่ห์และชอบสังคมคือนิสัยของคนปีวอกเฉียบแหลมและมีไหวพริบเป็นคุณสมบัติเด่นพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่เคยอยู่เฉยและไม่ชอบผูกมัดชอบกิจกรรมหลากหลายเข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วใช้ทักษะในการวางแผนและจัดการอย่างฉลาดและช่างเจรจาเก็บนำความรู้สึกไม่มั่นคงไว้อย่างมิดชิดมีน้ำใจสนุกสนานและพร้อมจะรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจความรักที่มีชีวิตชีวาและรื่นเริงเท่านั้นที่จะดึงความสนใจของคนปีวอกไว้ได้


 

 แหล่งอ้างอิง : โหราศาสตร์ สุขภาพกับ MK

โดย : นางสาว ดวงกมล เจ๊ะสว่าง, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547