เด็กไทยควรพัฒนาอีคิว

ควรพัฒนาอีคิวของเด็ก
พ.ญ.ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเด็ก กล่าวในงานเสวนา เรื่อง “ เตรียมอนาคตลูกสู่ยุค 2000” ปัจจุบันสังคมเน้นการเรียนจนน่าเป็นห่วง เด็กบางกลุ่มเรียนพิเศษกันทุกวัน ทุกเย็น ตื่นกันตั้งแต่ตีห้าไปโรงเรียน ทั้งชีวิตมีเลขคณิต วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เราลืมนึกไปว่า ตรงนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งเดียวในชีวิต การเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของไอคิวเท่านั้น
ผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จพบว่า ไอคิวจะมีความสำคัญเพียง 25 % เท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในทุกวงการจะเป็นคนที่มีอีคิวสูง มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ อาจสอบไม่ได้ที่ 1 หรือที่ 2 แค่เข้าไหนเข้าได้ บุคลิกเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาอีคิวควรเริ่มและฝึกฝนแต่เล็กที่บ้าน แม้อีคิวเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ แต่การพัฒนาที่ดีเป็นผลจากการได้รับข้อแนะนำที่เหมาะสมจากพ่อแม่ที่คอยสอนจากที่บ้าน
โดย : นางสาว Chomkwan Suppasuk, ripw Klongluang patumtani 13180, วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545