แม่ปูกับลูกปู

เช้าวันหนึ่งในขณะที่น้ำแห้งลดลงไป ปูสองสามตัวเดินอยู่ตามเลนเพื่อหาอาหารกิน แม่ปูได้สังเกตเห็นลูกของตัวเดินด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยจะถูกใจนัก แม่ปูจึงพูดขึ้นว่า “ทำไมเจ้าจึงเดินอย่างนั้นนะ เดินให้ดีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไง” ลูกปูได้ยินแม่ปูพูดเช่นนั้นก็ตกใจ เพราะคิดไม่ถึงว่าตัวเองกำลังทำอะไรผิดๆ อยู่ จึงพูดขึ้นว่า “ลูกเดินแบบนี้เป็นอย่างไรไปหรือแม่จ๋า” “ฮึ!” แม่ปูร้อง แล้วพูดขึ้นว่า “ก็เดินคดไปคดมาอย่างนี้ มันน่าเกลียดน่ะซี หัดเดินให้ตรงๆ หน่อยไม่ได้หรือยังไงนะ! ดูนี่…แม่จะเดินให้เจ้าดูเป็นตัวอย่าง คอยดูให้ดีนะลูกแม่” แม่ปูพูดจบก็ออกเดินให้ลูกดูถึงวิธีที่ถูกต้องของแม่ปู ลูกปูมองดุแม่ปูเดินอย่างไม่กระพริบตา เมื่อมันเห็นแม่ปูเดินไปได้สักครู่หนึ่ง มันก็พูดว่า “แม่จ๋าแม่ก็เดินคดไปคดมาเหมือนกันนี่จ๊ะแม่” แม่ปูได้ยินดังนั้นก็รู้ตัวดีว่า ตัวเองไม่สามารถเดินให้ตรงได้ มันรู้สึกละอายใจเป็นยิ่งนัก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : จงมองดูตนเองเสียก่อนที่จะไปสั่งสอนคนอื่น


ประชุม ศิริธรรมวัฒน์ . นิทานอีสป2 . กรุงเทพฯ : นำอักษร , 2528.โดย : นางสาว จีระนันท์ ขลุ่ยกระโทก, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545