พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

น้ำดอกไม้. “พิธีไหว้ครูดนตรีไทย”. กินรี. (ตุลาคม 2544):58-62.
การไหว้ครูดนตรีไทยนั้นจะไหว้ร่วมกันเป็นหมู่ พิธีไหว้ครูจะไม่จัดพร่ำเพรื่อโดยมากจะจัดปีละครั้ง ส่วนในวันงานต้องจัดเครื่องเซ่นสังเวยเรียกว่า เครื่องกระยาบวชสังเวย สำหรับบูชาครูที่เป็นเทพและครูที่มีชื่อเสียงล่วงลับไปแล้วและผู้ที่เรียนดนตรีครั้งแรกต้องมีดอกไม้ ธูปเทียน ให้ผู้สอนบูชาครูหรือเทวดาจากนั้นก็จะทำพิธีไหว้ครู และเมื่อพิธีสิ้นสุดลงเมื่อนำเครื่องสังเวยออกไปหมดแล้ว พิธีกรโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรี พรมน้ำมนต์ และเจิมหน้าผู้เข้าร่วมพิธีและศิษย์พร้อมทั้งบรรเลงเพรงราวรำ.โดย : นางสาว ลัดดา ภุชงค์, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545