ชีวิตตามคลอง

ส.พลายน้อย. ชีวิตตามคลอง. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ. 2532.

เป็นหนังสือที่เล่าถึงชีวิตคนไทยสมัยก่อนที่ต้องอาศัยแม่น้ำ ลำคลอง เป็นที่อยู่อาศัย และทำมาหากิน กล่าวถึงชีวิตชาวเรือ ชาวแพ ตลอดจนความสำคัญของแม่น้ำ ลำคลอง ตลาดเรือ ตลาดน้ำซึ่งนับวันจะหมดไป ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย เป็นการบันทึกภาพของสังคมไทยอีกด้านหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ซึ่งมีประโยชน์แก่เด็กรุ่นหลัง ๆ อย่างมาก ที่นับวันจะไม่ได้เห็นภาพเก่า ๆ ของชีวิตคนไทยตามคลอง ชีวิตชาวแพ ตลาดเรือ ตลาดน้ำ สมัยอดีต ซึ่งนับวันตอนนี้มีน้อยลง
โดย : นางสาว ดวงใจ จั่นจินดา, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545