ไฮดรา

ไฮดราเป็นสัตว์น้ำจืดประเภทที่มีช่องลำไส้ ร่างกายของมันจะเป็นถุงซึ่งผนังดังกล่าวประกอบด้วยช่องที่มีผนังบางๆ ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นรวงผึ้งกั้นระหว่างเซลล์ หนวดของมันจะมีลักษณะกลวงอยู่รอบๆ ปากขณะที่อีกด้านหนึ่งของลำตัวจะฐานกลมซึ่งปกติแล้วจะติดแน่นอยู่กับตัวมันด้วยน้ำเหลวๆ เหนียวๆ ที่ขับออกมา พวกมันมีช่องที่เป็นหนามแหลมๆ ไว้สำหรับจับหมัดทรายน้ำ แมลงตัวเล็กๆ หนอนและลูกกบ
-------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : หนังสือรวมรายชื่อสัตว์โลก


โดย : นางสาว angkhana pakwan, สถาบันราชภัฏเพรชบุรี, วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2545