นิโคติน

นิโคติน
เป็นสารแอลคาลอยด์ที่มีพิษมาก มีลักษณะเป็นน้ำมันระเหยได้ ละลายน้ำได้ และไม่มีสี มีผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้มีอาการสั่นหรือกระตุก กล้ามเนื้ออ่อนกำลังและยังมีผลต่อหัวใจโดยตรง ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ใจสั่น ความดันเลือดสูง และเพิ่มปริมาณเลือดที่ฉีดออกจากหัวใจอีกด้วย โดยนิโคตินจะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งฮอร์โมน ชื่อ แอดรีนะลิน ออกมา ฮอร์โมนนี้มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจได้อย่างรุนแรง เป็นผลทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่ต้องทำงานมากขึ้น นอกจากนี้นิโคตินยังมีฤทธิ์กระตุ้นเยื่อบุและต่อมต่างๆในระบบทางเดินอาหาร เป็นเหตุให้มีน้ำลายและน้ำย่อยออกมาก ทำให้รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน เหงือกอักเสบและเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ง่าย
โดย นางสาวบุษบา มงคลโพธิ์
นางสาววันวิสา กลั่นกล้า
ที่มา หนังสือสุขศึกษา


โดย : นางสาว บุษบา มงคลโพธิ์, โรงเรียนเสนา " เสนาประสิทธิ์ ", วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545