ระบบปฏิบัติการและโปรโตคอล

ระบบปฏิบัติการและโปรโตคอล

ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์ที่มาคอยช่วยในการทำงานของเน็ตเวิร์กNOS : Network Operating Systemทำหน้าที่ในการให้บริการแบ่งปันไฟล์และทรัพยากรต่าง ๆ

• MS-DOS
• Windows 3.11
• Windows 95
• Windows 98
• Windows ME
• Windows 2000
• Windows XP
• Windows NT
• Netware
• Unix

Windows 3.11
เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นแรก ในแบบ เพียร์ทูเพียร์ คอมพิวเตอร์จะแชร์ทรัพยากรซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ เป็นที่นิยมในอดีตเพราะติดตั้งง่าย แต่เนื่องจากความเร็วในการประมวลผลต่ำ และทุกเครื่องในเน็ตเวิร์กต้องใช้วินโดวส์ และในร่วมกับระบบปฏิบัติการอื่นยาก ปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยม

Windows 95,98,ME,2000 และ XP
เป็นระบบปฏิบัติการแบบเพียร์ทูเพียร์ แต่มีการประวนผลที่เร็วกว่า 3.11 ง่ายต่อการติดตั้งและดูแล มีโปรแกรมเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กให้ใช้มากมาย สมารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการอื่นได้เช่น Netware เหมาะสำหรับการทำเน็ตเวิร์กขนาดเล็ก

Windows NT
เป็นระบบปฏิบัติการที่ไมโครซอฟต์ออกมาสำหรับเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะ จึงมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้กับเน็ตเวิร์ก และยังมีความปลอดภัยสูง แบ่งออกเป็น 2 รุ่นย่อยคือ
1.รุ่น Workstation เป็นแบบเพียร์ทูเพียร์ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวินโดวส์รุ่นอื่น
2. รุ่น Server เป็นแบบ ไคลเอ็นด์ – เซิร์ฟเวอร์ จะทำงานอยู่กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

Netware
เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะของบริษัท Novell รุ่นที่นิยมใช้ คือ รุ่น Netware 3.12 หรือ 4.1 เป็นแบบไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นที่นิยมในอดีต เพราะระบบต้องการซีพียูและหน่วยความจำที่ต่ำ ทำให้ประหยัด แต่การใช้งานและติดตั้งยากกว่า Windows NT ปัจจุบันความนิยมจึงลดลง

Unix
เป็นระบบปฏิบัติการที่เก่าแก่ที่สุด เพราะเป็นระบบเปิดจึงมีผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แตกสาขาไปตามบริษัทที่พัฒนา เช่น Solalis และ Linux มีประสิทธิภาพสูงและมีระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม แต่การติดตั้งและการดูแลทำได้ยาก ต้องมีผู้เชียวชาญในการดูแล

โปรโตคอล(Protocol)

โปรโตคอลคือระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เครื่องคอมพิวเตอร์จึงต้องมีโปรโตคอลตัวเดียวกันจึงจะสมารถสื่อสารกันได้ เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายส่งมา ดังนั้นโปรโตคอลคือภาษาของเครื่องนั้นเอง

ชนิดของโปรโตคอลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ


1. NetBEUI
ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัทไมโครซอฟต์ แต่เดิมชื่อ NetBIOS ของ IBM เพื่อใช้กับ Windows 3.11 มีความเร็วสูง เหมาะสำหรับเน็ตเวิร์กขนาดเล็ก
ไม่เหมาะกับเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ และใช้ได้กับวินโดส์ด้วยกันเท่านั้น แต่การดูแลและติดตั้งง่าย ไม่ต้องเซตค่าใด ๆ

2. IPX/SPX
ถูกพัฒนาโดยบริษัท Novell ใช้กับเน็ตแวร์ มีความเร็วสูง สมารถใช้ได้กับเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่และสมารถใช้ได้กับวินโดวส์ แต่ติดตั้งและดูแลยาก
ประกอบด้วย 2 โปรโตคอลคือ IPX ใช้ในการส่งข้อมูล SPX ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล

3. TCP/IP
เกิดขึ้นมานานแล้วและไม่มีเจ้าของ ช่วงแรกใช้เป็นเน็ตเวิร์กของทหาร เมื่อก่อนนิยมใช้กับ Unix ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับ WAN (Wide Area Network) ส่วน NetBEUI และ IPX/SPX ใช้กับ LAN จึงเหมาะกับเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่มากใช้ติดต่อกับอีฝ่ายหนึ่งของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โปรโตคอล คือ TCP ส่งข้อมูล และ IP จัดการเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ของเครื่องปลายทาง การติดตั้งยาก ต้องเซตมากมาย ต้องมีผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ ใช้ได้เกือบทุกระบบปฏิบัติการโดย : นาย วัชรายุทธ ศรีอิ่ม, วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545