อาหารกับไขมันในเส้นเลือด

สวรรยา เดชอุดม. “อาหารที่ทำให้เกิดภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ”.แม่และเด็ก.25,356
(ตุลาคม 2544) : 127 - 128.
การเลือกรับประทานไขมันที่ถูกต้อง คือ อาหารที่ปรุงโดยปราศจากไขมันเลยจะเป็นอาหารที่ไม่มีรสชาติ ขาดความอร่อย ถ้าเราพบว่าอาหารใดอร่อย โดยเฉพาะในอาหารประเภทจานด่วนแล้ว สังเกตดูว่ามักเป็นอาหารทอดด้วยความร้อนสูงเป็นส่วนใหญ่ ไขมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์ ถ้ารับประทานแต่พอควร โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ30ของพลังงานจากอาหารทั้งหมดปกติเราต้องการพลังงานในการดำรงชีวิตแตกต่างกันไปตามน้ำหนักตัว
ถ้าอาหารที่รับประทานเกินความต้องการของร่างกาย ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วเก็บไว้โดยใส่ถุงผูกไว้ในช่องท้อง เราจะทราบว่าอาหารที่รับประทานต่อวันมากเกินไป โดยชั่งน้ำหนักตัวถ้าเกินมาตรฐานก็แสดงว่าสมควรลดอาหาร อาหารไขมันเป็นส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าอาหารจำพวกแป้งและเนื้อในปริมาณเท่ากัน (ไตรกลีเซอไรด์ 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลลอรี่ แป้งและเนื้อ 1 กรัม ให้ 7 แคลลอรี่) ดังนั้นถ้าลดไขมันจะทำให้น้ำหนักลดลงได้ดีด้วย ไขมันที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ ไตรกลีเซอไรด์เป็นตัวกำหนดคุณภาพของไขมัน กรดไขมันนี้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว กรดไขมันอิ่มตัวถ้ารับประทานเกินร้อยละ 10 ของพลังงานจากอาหารต่อวันจะมีผลทำให้ระดับไขมันผู้ร้าย คือ เอลดีเอล (LDL) ในเลือดสูงขึ้น เพราะกรดไขมันอิ่มตัวไปสกัดการทำงานของโคเลสเตอรอลในตับ ซึ่งแทนทีจะจับไขมันผู้ร้าย (LDL) ไว้ก็ไม่ไปจับ ปล่อยให้เกะกะอยู่ในเลือดโดย : นางสาว นางสาวพนิดา ยิ้มแฉ่ง, ripw Klonglung Pathumthani 13180, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545