กากับหงษ์

กากับหงส์ .2545.[ออนไลน์]. เจ้าถึงได้จาก : http://www.thai.net/korn.th/sop2.html.
มีอีกาตัวหนึ่ง ได้พบเห็น หงส์ มันถึงกับออกปากว่า "เธอช่างงามเสียนี่กระไร !" ฉันอยากจะมีขนสีขาวอย่างเธอบ้างจัง ฉันไม่ชอบสีดำที่ตัวฉันอยู่นี่เลย" อีกา มันสังเกตเห็น หงส์อยู่แต่ในน้ำเสมอ มันว่า "ถ้าฉันลงไปอยู่ในน้ำ ฉันก็อาจกลายเป็นกา ขาวได้เช่นกัน" ดังนั้น อีกามันจึงลงไปลอย คออยู่ในน้ำ แต่เมื่อมันกลับขึ้นมา ขนของมันก็ยังคงเป็นสีดำอยู่เช่นเดิม อีกาว่า "ให้ฉันคิดดูก่อน" "ถ้าฉันลงไปแช่อยู่ในน้ำนาน ๆ อาจทำให้ขนฉันขาวได้แน่ ๆ" ก่อน หน้าที่กาจะลงไปแช่อยู่ในน้ำนั้นมันสามารถจะบินออกไปหาอาหารกินได้และมันก็พบของกินอยู่เสมอ มันไม่ชอบปลา และ มันไม่สามารถจะหาอะไรกินในน้ำได้เลย
เหตุนี้ มันจึงทนอยู่ในน้ำนาน ๆ ไม่ได้ และขนสีดำของมันจะกลับเป็นขาวก็ไม่ได้
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คิดให้ดีเสียก่อนที่เธอจะเลียนแบบคนอื่นเขาโดย : นางสาว kumrai rungsiyo, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545