สารระเหย

เด็กอ้วน . สารระเหย . เยาวชน . 16, 4 (กรกฎาคม – กันยายน 39) 33- 34
สารระเหย คือ สารที่มีลักษณะเป็นไอ ระเหย ได้ในอากาศและมีคุณสมบัติในการทำละเหย อันตรายที่เกิดขึ้นทันทีทันใดภายหลังการสูดดม คือ เกิดอาการวิงเวียน อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน มือสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจถี่และเร็วบางรายอาจเกิดหัวใจวายตายได้ สารระเหยมีฤทธิ์ทำงายระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ 1) ระบบประสาท 2)ระบบทางเดินหายใจ 3)ระบบโลหิต 4)ระบบกล้ามเนื้อ 5)ระบบทางเดินอาหารโดย : นาง บุศรา รัชตะนาวิน, ripw klonglung prathumthanee 13180, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545