คิดแบบวิทยาศาสตร์

ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ หรือคิดแบบวิทยาศาสตร์ ประเด็นสำคัญที่พึงต้องจดจำก็คือการเรียนรู้จักธรรมชาติ ก็คือเด็กได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติให้มากที่สุด การได้สัมผัสความจริง และการได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่หรือครูช่วยให้เด็กเห็นว่า ในธรรมชาตินั้นมีหลากหลาย นอกจากการสัมผัสของจริงจากธรรมชาติแล้ว การเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองในสิ่งที่เขาคิดและจิตนาการ ก็ช่วยให้เด็กเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น ยิ่งถ้าผู้ใหญ่ ช่วยให้เขารู้จักการวิเคราะห์อย่างเป้ฯระบบ จากการสังเกตหรือสัมผัสของจริง ก็ยิ่งช่วยให้เด็กมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น

อุทัย ดุลยเกษม. ศึกษาเรียนรู้.—กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ,2543โดย : นางสาว jeerapa sirimuch, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545