นิสัยรักการอ่าน

นิสัยรักการอ่าน การเกิดนิสัยรักการอ่าน น่าจะมาจากการอ่านหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และได้รับรสสุนทรีย์จากหนังสือมากกว่าเหตุอื่น เพราะยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุก ถ้าจะฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เราจะต้องยอมให้เด็กได้อ่านในสิ่งที่เขาชอบอ่านเป็นเบื้องแรก เรื่องเนื้อหาสาระไม่ควรวิตกกังวลจนเกินเหตุ ว่าจะทำให้เด็กใจแตก หรือผลเสียอื่น ๆ ต้องเชื่อมั่นในสติปัญญา และวิจารณญาณของเด็กว่าเขาสามารถเลือกสรรได้เอง เมื่อเขาโตขึ้น เขาจะเลือกได้เอง วิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง คือ พ่อแม่ และสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวควรเป็นนักอ่านด้วย เป็นการสร้างบรรยากาศในการอ่านให้เกิดขึ้นภายในบ้าน การอ่านหนังสือนั้นช่วยให้คนมีความคิดกว้างไกล มีจินตนาการ ได้รับความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

อุทัย ดุลยเกษม. ศึกษาเรียนรู้.—กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ,2543โดย : นางสาว jeerapa sirimuch, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545