นิทานอีป นกกระทากับไข่

มีนกกระทาคู่หนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้เตี้ย ๆ ริมชายทะเล นางนกบอกให้สามีทำรังใหม่แต่สามีไม่ยอมย้ายรัง และยังพูดอีกว่าทะเลจะมาทำอะไรเราได้ เมื่อทะเลได้ยินก็เกิดความไม่พอใจ และคอยเวลาที่จะให้พ่อนกได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของตน เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ นางนกกระทาก็วางไข่จำนวน 14 ใบ บนรังเก่า เจ้าทะเลจึงบันดาลให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง พร้อมทั้งหอบเอารังนกกระทาที่มีไข่ไปไว้ยังถ้ำใต้ทะเลนางนกได้แต่เสียใจส่วนพ่อนกไปร้องทุกข์กับพญานกอินทรีย์แต่ไม่สามารถสู้กับเจ้าทะเลได้ พญานกอินทรีย์จึงพาไปหาพระนารายน์ พระองค์บันดาลให้ท้องทะเลปั่นป่วนจนฝูงปลาต้องร้องขอให้เจ้าทะเลช่วย แต่เจ้าทะเลไม่สามารถสู้กับพระนารายน์ได้ จึงต้องส่งไข่นกกระทาทั้งหมดให้พ่อแม่ของมัน
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นวิสัยของคนพาล

วรีวรรณ .นิทานอีสปนกกระทากับไข่ .- - กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ , 2539 : 32 หน้าโดย : นางสาว jeerapa sirimuch, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545