นกแพนกวินนกแพนกวิน บินไม่ได้แต่ว่ายน้ำได้ นี่คือสัญญาลักษณ์เด่นของนำแพนกวิน นกแพนกวินแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่เฉพาะแถบแอนตาร์กติดหรือแถบขั้วโลกได้แหล่งเดียวเท่านั้น ในประเทศออสเตรเลีย แอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีนกแพนกวินอาศัยอยู่อีกด้วย
รูปร่างหน้าตาของนกแพนกวิน น่ารักน่าชังมากและมีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่สร้างความโดดเด่นเฉพาะขาสั้น เวลาเคลื่อนไหวไป-มา จะเดินเตาะแตบนพื้นเดินช้าๆแต่เมื่อใดที่ต้องการความเร็วจะใช้หน้าท้องไถลไป แล้วใช่ปีกและเท้าดันอีกต่อหนึ่ง
นกแพนกวินใช้เวลาส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในน้ำ ยิ่งเย็นยิ่งชอบ แต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะลูกสึกหนาวเย็นหรอก เพราะขนที่หนา และไขมันได้ผิวหนังจะเป็นเครื่องป้องกันความหนาวได้อย่างดี
นกแพนกวินมีหลายชนิดเท่าที่รู้แต่ละชนิด มีธรรมชาติการอาศัยอยู่บนโลกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น นกแพนกวินบางชนิดจะสร้างรังด้วยกรวดหรือหญ้า บางชนิดจะอาศัยอยู่ในรู บางชนิดที่เรียกว่า "เอมเปอร์เรอร์" จะยืนกกไข่ไว้ที่เท้า

นกแพนกวิน. 6 มกราคม 2545. เดลินิวส์. : 9โดย : นางสาว Laddawan Meegul, คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545