ปลาวาฬ


ปลาวาฬ เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลและว่ายน้ำด้วยหางที่มีรูปร่างเหมือนใบพาายสองแฉกแข็งแรง ส่วนลำตัว ปลาวาฬไม่มีเกล็ดปกคลุมเหมือนปลาทั่วไป แต่มีชั้นไขมันอยู๋ใต้ผิวหนังที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ได้ ส่วนการหายใจออกทางส่วนหัว เมื่อใดที่มันหายใจออกเห็นละอองไอ น้ำพ่นออกมาทางหัวเหมือนน้ำพุขนาดย่อม ปลาวาฬมี 2 ประเภท ทั้งที่มีฟันและไม่มีฟัน สองประเภทมีพฤติกรรมตามธรรมชาติต่างกันลิบ ปลาวาฬที่ไม่มีฟัน ชอบกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ลอยตามผิวน้ำ พอทานอาหารเข้าไปจะมีตะแกรงขนาดใหญ่ในช่องปากช่วยกรองอาหาร ตัวอย่างของปลาวาฬจำพวกนี้ คือ ปลาวาฬสีน้ำเงิน
ส่วนปลาวาฬประเภทที่มีฟัน จะชอบใช้ฟันแหลมคมที่เรียงรายอยู่ในกขากรรไกรกินปลาหมึกและปลาอื่นๆเป็นอาหาร บางชนิดที่เขาเรียกว่า ปลาวาฬเพชฌฆาต สาเหตุเพราะความที่ชอบจับปลาวาฬ และแมวน้ำเป็นอาหาร

ปลาวาฬ. 9 ธันวาคม 2544. เดลินิวส์. : 9โดย : นางสาว Laddawan Meegul, คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545