โทษของการดื่มชา

โทษของการดื่มชา.2545.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://www.jorjae.com/content/4/2208.html.
รู้ถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำชากันไปแล้ว คราวนี้ลองมาดูโทษกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และใครที่ไม่ควรดื่มน้ำชาบ้าง
1.ในใบชามีกรดแทนนิค (Tannic Acid) ประกอบอยู่ ซึ่งมีอยู่ในชาแดงมากกว่าชาเขียว และยิ่งชาเกรดต่ำก็ยิ่งมีมาก ส่งผลต่อระบบการย่อยอาหาร โดยเฉพาะเด็กๆ จะมีการย่อยและดูดซึมอาหารได้ไม่เต็มที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโต
2.การดื่มน้ำชาก่อนอาหารหรรือช่วงที่ท้องว่าง จะทำให้ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ ลดความสามารถในการดูดซึมอาหาร ทำให้ท้องผูก และยังอาจทำให้เป็นโรคกระเพาะได้ด้วย ดังนั้นจึงควรดื่มชาหลังรับประทานอาหารแล้ว 2 - 3 ชั่วโมง
3.ไม่ควรดื่มน้ำชาเกรดต่ำ เพราะอาจจะมีสิ่งปลอมปนมาด้วย
4.ไม่ควรดื่มน้ำยาในช่วงที่กินยาไม่ว่าจะเป็นยาแผนใด เพราะสารบางในน้ำชาอาจจะไปทำปฏิกิริยากับยาที่กินเข้าไปได้
5.การดื่มน้ำชาก่อนนอนจะทำให้นอนหลับยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่ควรดื่ม นอกจากนั้นน้ำชาเย็นๆ จะกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะให้ทำงาน และต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืน
6.ไม่ควรดื่มชาที่ชงทิ้งไว้นานๆ เพราะน้ำชาอาจจะบูดแล้ว หรือไม่ก็เสื่อมคุณภาพได้
7.ผู้ป่วยโรคไต หรือมีปัญหาด้านการทำงานของไตไม่ควรดื่มน้ำชา
8.ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ไม่ควรดื่มน้ำชาเช่นกัน
9.สตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิด ไม่ควรดื่มน้ำชาเข้มข้น โดยเฉพาะก่อนหรือหลังรับประทานยาคุมกำเนิด 4 ชั่วโมง เพราะกรดแทนนิคในน้ำชาจะลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลง
10.สตรีระหว่างมีประจำเดือน สตรีมีครรภ์ และแม่ที่ยังให้ลูกดื่มนมแม่ ไม่ควรดื่มน้ำชา
11.ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือเป็นโรคหัวใจ ไม่ควรดื่มน้ำชาเข้มข้นโดย : นางสาว kumrai rungsiyo, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545