รวมนิทานเรื่องสั้นสำหรับเด็ก

ปิยตา วนนันทน์. รวมนิทานและเรื่องสั้นสำหรับเยาว์ชนเพลินยามว่าง. กรุงเทพฯ :
อักษรวัฒนา, ( ม.ป.ป. ).

รวมนิทานและเรื่องสั้นๆสำหรับเด็ก 17 เรื่อง บางเรื่องก็เป็นตำนาน เช่น เจ้าหญิงตาสก๊อต ถุงเท้ากระรอก ทำไมปลาวาฬจึงกินแต่แพลงตอน เป็นต้น แต่ละเรื่องสนุกสนานตื่นเต้นเหมาะสำหรับเด็กกลุ่ม อายุ 6-9 ปีโดย : นางสาว รพีพรรณ พร้อมสรรพ, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545