ผลิตยาสีฟันจากสะเดา

http://www.mcot.net/news.asp?id=6318

วท.ผลิตยาสีฟันจากสะเดาต้านโรคฟันผุ

--------------------------------------------------------------------------------

สำนักข่าวไทย ๑๖ ก.พ. - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดสะเดา ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคฟันผุ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบผลทางคลินิก ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผู้ว่าการ วท. เปิดเผยว่า สะเดาเป็นพืชยืนต้นที่มีสรรพคุณทางยาและคุณประโยชน์ต่างๆ มากมาย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี จึงมีปลูกอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ คนไทยสมัยโบราณใช้ใบสะเดา เป็นยารักษาโรค เป็นอาหารสัตว์ กำจัดแมลง กิ่งสะเดามักนำมาใช้แทนแปรงสีฟันและยาสีฟันช่วยรักษาฟันให้แข็งแรงและป้องกันโรคเหงือก น้ำมันจากเมล็ดสามารถใช้ผลิตสบู่ ยารักษาเส้นผม ผิวหนังและสารฆ่าแมลงบางชนิด ด้วยสรรพคุณด้านการเป็นสมุนไพรของสะเดา ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วท. จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสะเดา และขณะนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดสะเดา ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเท่ากับกับยาสีฟันสมุนไพรที่จำหน่ายในท้องตลาด
นายทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วท. กล่าวว่า วท.ได้เริ่มกระบวนการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันขั้นก่อนคลินิก โดยศึกษาสารสกัดหยาบของสะเดา พบว่า สารสกัดจากสะเดามีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ ได้แก่ Streptococeus mutans และ Lactobacillus sp. โดยเฉพาะ S.mutans นั้น เป็นแบคทีเรียที่พบมากในช่องปากและเป็นสาเหตุในการเกิดโรคฟันผุและการเกิดพลัก พลักเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจับกันที่เซลล์บนเคลือบฟันและสร้างเอนไซน์ย่อนน้ำตาลซูโครสเพิ่มจำนวนและสะสมให้เกิดพลัก และก่อให้เกิดการอักเสบในบริเวณที่เป็น ทั้งนี้ จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการของ วท.พบว่า สารสกัดหยาบของสะเดามีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ต้านเชื้อก่อโรคฟันผุ
ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วท. กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากสะเดา เมื่อผสมสารปรุงแต่งรสจากธรรมชาติอื่นๆ เช่น เปปเปอร์มินท์ สเปียร์มินท์ เมนทอล น้ำมันกานพลู และอื่นๆ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเมื่อนำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสะเดามาทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก และการก่อความระคายเคืองต่อช่องปากในสัตว์ทดลองพบว่า มีความปลอดภัยโดยไม่พบความผิดปกติใดๆ ทางชีวภาพกับสัตว์ทดลอง ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสะเดา อยู่ระหว่างทดสอบผลทางคลินิก ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“ยาสีฟันจากสะเดานี้ นับเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชนิดใหม่ที่มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบ เนื่องจากมีการศึกษาทางด้านเขตกรรม ทั้งยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองอย่างจริงจัง วท.มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป” นายทวีศักดิ์ กล่าว.-๓๑๕


Update: Saturday, February 16, 2002 7:28:42 PM
โดย : นาย โสภน หงษ์วิจิตร, ripw, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545