ปวดหลังใช่ว่าปวดไต

สมชาญ เจียรนัยศิลป์.”ปวดหลังใช่ว่าปวดไต”.หมอชาวบ้าน. 22,258 (ตุลาคม 2543) : 18-20.
สาเหตุสำคัญของการปวดหลังที่พบบ่อย คือ ปวดกล้ามเนื้อ เอ็น หรือกระดูกส่วนหลัง ปวดเนื่องจากไต ปวดเนื่องมาจากปลายประสาทอักเสบ ปวดเนื่องมาจากฝีหนองบริเวณหลัง ปวดเนื่องมาจากการอักเสบของอวัยวะในช่องท้อง ปวดพร้อมมีประจำเดือน ปวดจากเนื้องอก และสาเหตุทางด้านจิตใจความสำคัญของไต คือ ถ้าขาดไต ปัสสาวะพาของเสียออกมาไม่ได้ ก็คงตายแน่ ๆ เว้นแต่ว่าจะดึงของเสียออกทางอื่น เช่น ไปฟอกเลือด หรือดึงออกทางท้อง แต่ที่ฮิตตอนนี้คือ การเปลี่ยนไต คือ เอาไตของคนอื่นมา ทั้งคนเป็นทั้งคนตาย โรคไตแบบไหนที่ทำให้ปวดหลัง ที่พบบ่อยที่สุด คือ การอุดตันของระบบขับถ่ายปัสสาวะที่มาจากไตคือ ไตเหมือนกับเครื่องกรองน้ำ น้ำที่กรองได้จะไหลเข้าท่อ ในที่นี้คือ กรวยไค แล้วต่อมาเป็นท่อไต ก่อนจะไหลลงสู่กระเพาะปัสสาวะ การอุดกั้นของกรวยไตหรือท่อไตทำให้ความดันในไตสูงขึ้น เราจะรู้สึกปวดหลังทันที ดังนั้นอะไรก็ตามที่อุดทางน้ำไหลทำให้ปวดได้ทั้งนั้น ในบ้านเราที่พบบ่อยที่สุด คือโรคนิ่ว ต่อมา คืออาการอักเสบของไต โดยมีการติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่ออักเสบไตจะบวม เราจะปวดหลังมาก สาเหตุอีอย่างหนึ่งที่พบได้แต่ไม่บ่อย คือ มีเนื้องอก หรือมีก้อนที่ไต จะเป็นเนื้องอกชนิดเนื้อร้ายหรือไม่ใช่ก็ทำให้ปวดได้ทั้งนั้น แม้แต่ถุงน้ำในไต ก็ทำให้ปวดได้เช่นกันถ้าเป็นมาก ๆ ปวดหลังที่น่าจะมาจากไต คือ อาการปวดหลังข้างเดียวและรู้สึกว่าท้องโตขึ้น โดยเฉพาะโตด้านเดียว ด้านที่มีอาการปวดหลัง อาจจะเป็นก้อนที่ไตหรือไตบวมมาก ๆ หรือมีอาการปวดหลังเป็นพัก ๆ ประเดี๋ยวแรงประเดี๋ยวค่อย หรือ มีอาการปวดหลังข้างเดียว ปวดตลอดเวลา ร่วมกับมีไข้สูง บางครั้งอาจมีหนาวสั่นร่วมด้วย เป็นต้น


โดย : นางสาว นางสาวพนิดา ยิ้มแฉ่ง, ripw Klonglung Pathumthani 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545