กีฬาโอลิมปิก


วัชฏา . “กีฬาโอลิมปิก” . สกุลไทย .40, 2088 ( ตุลาคม 2539 ) : 100.

ที่เรียกว่า “โอลิมปิก” นั้นมาจากการแข่งขันในยุคแรกที่ประเทศกรีก แข่งขันกันบนยอดเขา “ โอลิมปัส” กีฬาที่แข่งขันกันในโบราณมีเพียงวิ่ง กระโดด มวยปล้ำ พุ่งแหลน และกว้างจักร นักกีฬาทุกคนจะต้องแข่งขันทั้งหมด 50 รายการ ผู้ชนะจะได้รับมงกุฎทำจากกิ่งมะกอกและได้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐ ในฐานะตัวแทนของพระเจ้า
ผู้ที่เริ่มก่อตั้ง กีฬาโอลิมปิก ยุคใหม่คือ ท่านบารอน เบียร์เดอร์ คูเบอร์ติน ชาว ฝรั่งเศส ธงสัญลักษณ์ กีฬาโอลิมปิก เป็นสีขาวเป็นรูปห่วง 5 ห่วง แต่ละห่วงมีความหมาย คือ ทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก ห่วงสีน้ำเงิน หมายถึงทวีปยุโรป ห่วงสีเหลืองหมายถึง ทวีปเอเชีย ห่วงสีดำหมายถึง ทวีปแอฟริกา ด้านล่างของห่วง มีคำภาษโรมัน 3 คำ คือคำว่า Citius หมายถึง นักกีฬาต้องทำให้เร็วที่สุด Aitius หมายถึง นักกีฬาต้องพยายามต้องทำให้ได้ สูงที่สุด Fortius หมายถึงนักกีฬาต้องทำให้ได้ไกลที่สุดโดย : นางสาว วันทนีย์ ไพฑูรย์, ripw, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545