ทำไมน้ำทะเลจึงเค็ม

ประวิทย์ สุวณิชย์, บรรณาธิการ. 108 ซองคำถาม เล่ม 3.- กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2537.

การที่น้ำทะเลเค็มเนื่องมาจากน้ำฝนชะล้างสารละลายพวกเกลือและแร่ธาตุต่าง ๆ ไหลไปตามแม่น้ำลำธาร แล้วไปสะสมไว้ในทะเลเวลาน้ำระเหยก็ไม่ระเหยเอาสารละลายต่าง ๆ ขึ้นไปด้วย สารละลายพวกเกลือจึงสะสมอยู่ในทะเลมากขึ้นจนน้ำเค็มทุกที และในอนาคตคาดว่าน้ำทะเลจะเค็มมากกว่านี้ ส่วนการที่น้ำบ่อไม่เค็มเพราะว่าพื้นดินได้กรองสารละลายไว้ตลอดทางทำให้สารละลายต่าง ๆ ติดอยู่ตามชั้นดิน น้ำในบ่อจึงไม่เค็มโดย : นางสาว แก้วตา ศิริโพแพง, สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545