หิงห้อย

“หิงห้อย”(firefly)หรือที่เรียกว่า”หิ่งห้อย”เป็นชื่อของแมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะในตัวเองคือเป็นแมลงที่มีแสงเรืองๆที่ก้นสว่างวูบวาบเห็นเป็นแสงเขียวๆ และด้วยเหตุนี้เองหิ่งห้อยจึงมีเรื่องราวที่น่าศึกษาอยู่มากมนุษย์ในสมัยโบราณก็คงจะมีความงุนงงสงสัย ว่าเหตุใดแมลงชนิดนี้จึงมีแสง เมื่อหาสาเหตุไม่ได้ก็ตั้งเรื่องอธิบายขึ้น เพื่อให้เห็นว่ามนุษย์สมัยก่อนเขาคิดอย่างไร จะขอนำนิทานของคนพื้นเมืองที่เล่าถึงสาเหตุที่หิ่งห้อยมีแสงมาเป็นตัวอย่าง ในสมัยที่เทพเจ้าได้สร้างโลกขึ้นแล้ว ก็เกิดแตกสามัคคีกันขึ้น เพราะต่างก็ต้องการจะเป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าอื่นๆเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ทำสงครามกัน ต่างประหัตประหารกันด้วยดาบ ด้วยกำปั้น ผู้แพ้ที่ถูกฆ่าก็ถูกเหวี่ยงลงไปในแม่น้ำลำธาร เนื้อและกระดูกเปื่อยเน่าไป แต่นัยน์ตาไม่เป็นอะไร และได้กลายเป็หิ่งห้อย เหตุที่หิ่งห้อยมีแสงในความมืดก็เชื่อกันว่าเป็นนัยน์ตาของเทพเจ้าเหล่านี้เอง

ส.พลายน้อย . สัตวนิยาย . พิมพ์ครั้งที่3 . กรุงเทพฯ : รวมสาส์น(1977) , 2541.โดย : นางสาว nongyao busarakam, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545