ต้นโพธิ์ในประเทศไทย


ต้นโพธิ์ในประเทศไทย

โพธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยมีเหตุการณ์สำคัญๆ หลายครั้งในพระ-
พุทธประวัติบังเกิดขึ้นที่ใต้ต้นโพธิ์ เมือชาวบ้านปลูกต้นโพธิ์ จึงมักจะสร้างศาลเจ้าเล็กๆ สำหรับให้
ดวงวิญญาณทั้งหลายได้สิงสถิต และยังวางรูปปั้นสัตว์ต่างๆ กระถางธูปเทียน และแจกันดอกไม้ไว้
หน้าศาลอีกด้วย บางครั้งผูกผ้าหลากสีล้อมรอบเสาศาล หรือแม้แต่รอบต้นโพธิ์ด้วยเพื่อเป็นเครื่อง
สักการะบูชา ไม่มีใครกล้าตัดต้นโพธิ์ เพราะถ้าตัดจะได้ชื่อว่าเป็นคนลบล้างความเชื่อถือ ความเชื่อ-
นี้เองที่ช่วยอนุรักษ์ต้นโพธิ์ไว้ให้แก่ทุกคน ต้นโพธิ์มีคุณประโยชน์ต่อสัตว์และมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นชาว
นา ผู้เดินทาง นกทุกชนิดและสัตว์ป่า ล้วนอาศัยร่มเงาของโพธิ์ช่วยรักษาความชุ่มชื่นของพืนดินเอา-
ไว้ ส่วนใบที่เขียวชอุ่มก็คายน้ำขึ้นไปในอากาศแล้วกลายเป็นฝนตกลงมาอีก ใบที่ร่วงหล่นช่วยปกป้อง
คลุมดิน และทำให้ผิวดินอุดมสมบูรณ์ในขณะที่รากช่วยอุ้มน้ำในดินและป้องกันดินพังทลายอีกด้วย
เปลือกไม้ใช้ทำยาแก้เจ็บคอ ใช้สีฟัน ใช้แก้กล้ามเนื้อช้ำบวมหรือโดนไฟลวก โพธิ์จึงเป็นต้นไม้ที่
มีคุณประโยชย์อย่างแท้จริง
เอกสารอ้างอิง กรมวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ


โดย : เด็กหญิง วริศรา สืบสำราญ, ร.ร อนุบาลภูเวียง, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545