เชื้อราช่องคลอด


สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Candaalbicans
การติดต่อ จากการสัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย
อาการ ในผู้หญิง จะมีอาการคันมากน้อยต่างกันบางคนมีอาการปวดแสบ
ปวดร้อน ระคายเคืองมีปัสสาวะขัด หรือบ่อยผิดปกติ เจ็บในช่องคลอด
ระหว่างร่วมเพศอาจมีตกขาวใส หรือขาวข้น เป็นหนองอาการที่พบบ่อยได้ที่สุดคือ
บริเวณปอกช่องคลอด มีสีแดงบางรายพบได้ที่ขาหนีบต้นขารอบทวาร
ในผู้ชายจะมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน หรือ เจ็บที่ในอวัยวะเพศ
บางครั้ง เมืองมีสีขาวหรือมีหนองเล็กน้อยจากท่อปัสสาวะกุอัณฑะ
ขาหนีบอาจมีผืนแดงเป็นขุย
เอกสารอ้างอิง จากหนังสือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์


โดย : เด็กชาย พิชิตพล ศรีหากุล, โรงเรียนอนุบาลภูเวียง, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545