ทัชมาฮัล

เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก เพราะที่นี่เป็นสุสานผังศพของ มุมทัชมาฮัล ราชินีที่รักยิ่งของ พระเจ้าชาห์เยฮัน แห่งเมืองอัคระ ประเทศอินเดีย
มุมทัชมาฮัล เป็นมเหสีที่พระเจ้าชาห์เยฮันรักมากที่สุด พระนางสิ้นพระชนม์เพราะคลอดโอรสองค์ที่ 15 ซึ่งทำให้พระเจ้าชาห์เยฮันเศร้าโศกยิ่งนัก พระองศ์จึงสร้างที่ฝังศพที่ใหญ่โตที่สุดในโลกขึ้นที่ริมแม่น้ำยมนา เมื่อ พ.ศ. 2173 เสียเวลาก่อสร้างอยู่ 23 ปี จึงแล้วเสร็จ ทุกส่วนสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลตามแบบสถาปัตยกรรมเปอร์เชียโดยสถาปนิก อุสตาดไอสา ( USATAD ISA ) สิ้นค่าก่อสร้างถึง 50,000,000 เหรียญอเมริกัน หรือประมาณ 1,000,000,000 บาท สุสานกว้าง 130 ฟุต ยาว 130 ฟุต ตรงกลางสร้างเป็นโดมสูง 200 ฟุต มีโคมเล็กๆ สร้างเป็นหอสูงอยู่ทั้ง 4มุม ภายในประดับด้วยหินอ่อนสลักฉลุเป็นลวดลายวิจิตรตระการตาแทรกเสริมด้วยทับทิมและนิล ตรงกลางภายใต้หลังคาโดมใหญ่มีแท่นวางหีบศพที่ทำด้วยหินอ่อน และมีฉากหินอ่อนฉลุลายงามเป็นพิเศษกั้นอีกชั้นหนึ่ง แต่ศพจริงๆ หาได้บรรจุอยู่ในหีบศพนั้นไม่ หากฝังอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินตรงที่วางหีบศพนั้น
ทัชมาฮาลเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างเหมาะสมสวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์ยิ่งในยุคปัจจุบันโดย : นาย ภควัฒน์ จันทรังสี, โรงเรียน, วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544