มารยาทในการใช้ห้องสมุด


 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 ไม่ส่งเสียงดังขณะอยู่ในห้องสมุด
 ไม่นำอาหาร ของขบเคี้ยว ขนม และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
 ไม่อนุญาติให้นำกระเป๋า ย่าม เข้าห้องสมุด เมื่อลุกออกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อย
 หยิบหนังสืออย่างระมัดระวังและทะนุถนอม
 อ่านหนังสือแล้วเก็บเข้าที่เดิม
 รักษามารยาทในการมาก่อนหลังในการใช้บริการ
 ยืมหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุดโดย : นาย วรวัจน์ เกตุดี, ร.ร สุเหร่าคลองจั่น 191 ม.2 ซ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240, วันที่ 20 มีนาคม 2545