การเล่นปิงปอง

 

การเล่นปิงปอง (tabletennis)

การเล่นปิงปองเป็นกีฬาในล่ม ผู้เล่นนั้นจะมีตั้งแต่ 2-4 คนเท่านั้นการเล่นปิงปองมีอยู่หลายประเภท

แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ชนิดของเล่นปิงปองแบ่งออกได้ดังนี้

- เล่นเดี่ยว ชาย หญิง

- เล่นคู่ ชาย หญิง

- เล่นคู่ผสมชายหญิงคู่กัน

การเล่นปิงปองจะต้องเริ่มเล่นเบสิกเป็นอันดับแรก คือ ฝ่ายหนึ่งตีโต้กันไปกันมา ทั้งด้านโฟร์ และด้าน

แบล็ก เราควรเล่นกันบนโตะปิงปองเท่านั้นเพราะว่าเป็นโต๊ะที่ได้มาตฐานจากสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

มีไม้ปิงปองที่จำหน่ายตั้งแต่ 35บาท ขึ้นไป การเล่นของแชมป์โลกจะต้องเล่นกันด้วยไม้ปิงปองอันที่

ดีและคงทนและไม้ของพวกแชมป์โลกเหล่านี้ประมาณ 2500บาทขึ้นไปต่ออันแต่ถ้าเราเล่นกันเราจะเล่นกัน

ตั้งแต่ 35บาทขึ้นไปเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าแชมป์โลกหลายเท่า