เว็บไซท์ส่วนตัว

มีเว็บไซท์ส่วนตัวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยลวดลายกรอบภาพสวยงามมากกว่า 200 แบบ
มี CD แผ่นใหม่ ป้องกันการ write ได้ 100 %
www.shoolsweb.com/yourname
prn sopply co ltd
สาขาพันธ์ ชั้น 3 โทร 256-0408
สาขาไอที มอลล์ ชั้น 4 โทร 642-0573
แล้วอย่าลืมไปซื้อกันนะจะ


โดย : เด็กหญิง ธิดาพรรณ ลิ้มไพศาลพิพัฒน์, โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์, วันที่ 2 เมษายน 2545