พิมพ์ดีดไทย


แป้นเหย้าเครื่องพิมพ์ดีด
นี่หนูๆ ลองมาฝึกพิมพ์ดีดสัมผัส กับคุณครูสว่างจิตร ธานิสพงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี แบบง่าย ๆ ดูนะค่ะ
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยมีแป้นอักษรอยู่ 4 แถว การวางนิ้วจำเป็นต้องประจำตัวอักษรและแถวแป้นอักษร วางนิ้ว มือซ้ายของท่านลงบนแป้นเหย้าอักษร ให้นิ้วชี้ซ้ายอยู่บนแป้นตัวอักษร ด นิ้วกลางซ้ายอยู่แป้นอักษร ก นิ้วนางซ้ายอยู่บนแป้นอักษร ห นิ้วก้อยซ้ายอยู่บนแป้น ฟ มือขวา นิ้วชี้ขวา อยู่บนแป้นตัวอักษร ' นิ้วกลางขวา อยู่แป้นอักษร า นิ้วนางขวาอยู่แป้นอักษร ส นิ้วก้อยขวา อยู่แป้นอักษร ว ส่วนนิ้วหัวแม่มือทั้งมือซ้ายและขวา มีไว้สำหรับเคาะคานเว้นวรรคนะคะ
การพิมพ์จะพิมพ์ ให้ปฏิบัติดังนี้
1.นิ้วทุกนิ้วโค้ง ข้อมือต่ำเล็กน้อย
2.ดีดนิ้วลักษณะการเคาะนิ้ว ไม่ใช่การกดนิ้ว
3.เคาะหรือดีดนิ้วให้เป็นจังหวะ ทุกนิ้วที่ไม่ได้เคาะควรวางบนแป้นเหย้า
โดย : นาง สว่างจิตร ธานิสพงศ์, นารีนุกูล, วันที่ 2 เมษายน 2545