ท่านั่งพิมพ์ดีดที่ถูกวิธี


ท่านั่งพิมพ์ดีดที่ถูกวิธี

1. นั่งตัวตรง ๆ คอตั้ง หลังไม่งอ ไม่ไขว่ห้าง ปล่อยแขนตามสบายไม่ต้องเกร็งข้อศอก
2. เท้าวางราบกับพื้นทั้ง 2 ข้าง เท้าชิดกันหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งวางเยื้องไปข้างหน้า
เล็กน้อย เพื่อช่วยในการทรงตัวที่ดีในการนั่ง
3. นั่งให้เต็มก้น สะโพกชิดพนักเก้าอี้
4. ข้อศอกแนบลำตัว ข้อมือขนานกับขอบเครื่อง ข้อมือไม่ตกติดขอบเครื่อง ไม่วางข้อ มือทาบกับเครื่อง
5. ปลายนิ้วมืองุ้ม เคาะตรง ๆ บนแป้นอักษร
โดย : นาง สว่างจิตร ธานิสพงศ์, นารีนุกูล, วันที่ 2 เมษายน 2545