แป้นเหย้าพิมพ์ดีดไทย


มารู้จักแป้นเหย้ากันเถอะ

แป้นเหย้า หมายถึงอะไร อยากรู้หรือเปล่าคะ
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยมีแป้นอักษรอยู่ 4 แถว การวางนิ้วจำเป็นต้อง
ประจำตัวอักษรและแถวแป้นอักษร วางนิ้วมือซ้าย ของท่านลงบนแป้นเหย้าอักษร ให้
นิ้วชี้ซ้ายอยู่บนแป้นตัวอักษร “ด”
นิ้วกลางซ้ายอยู่แป้นอักษร “ก”
นิ้วนางซ้ายอยู่บนแป้นอักษร “ห”
นิ้วก้อยซ้ายอยู่บนแป้น “ฟ”
มือขวานิ้วชี้ขวาอยู่บนแป้นตัวอักษร “ ' “
นิ้วกลางขวา อยู่แป้นอักษร “า”
นิ้วนางขวาอยู่แป้นอักษร “ส”
นิ้วก้อยขวา อยู่แป้นอักษร “ว”
ส่วนนิ้วหัวแม่มือทั้งซ้ายและขวา มีไว้สำหรับเคาะคานเว้นวรรคนะคะ
เอ… แล้วการพิมพ์จะพิมพ์อย่างไร
ไม่ยากเลยให้ปฏิบัติดังนี้
1.นิ้วทุกนิ้วโค้ง ข้อมือต่ำเล็กน้อย
2.ดีดนิ้วลักษณะการเคาะนิ้ว ไม่ใช่การกดนิ้ว
3.เคาะหรือดีดนิ้วให้เป็นจังหวะ ทุกนิ้วที่ไม่ได้เคาะควรวางบนแป้นเหย้า
รู้หรือยังจ๊ะ ว่าแป้นเหย้าสำคัญอย่างไร


โดย : นาง สุชาดา มุขสมบัติ, โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร, วันที่ 4 เมษายน 2545