วิธีคุมกำเนิด

วิธีคุมกำเนิด family planning
การคุมกำเนิดมี 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ การคุมกำเนิดชั่วคราว และการคุมกำเนิดถาวร (ทำหมัน)

วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ
1. การใช้ถุงยางอนามัย
2. วิธีนับระยะปลอดภัย ใช้ได้ผลดีกับผู้หญิงที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอเท่านั้น
3. ยาเม็ดคุมกำเนิด เริ่มกินเม็ดแรกในวันที่ 5 นับจากวันแรกของการมีประจำเดือน
4. ยาฉีดคุมกำเนิด
5. ยาฝังคุมกำเนิด
6. ห่วงอนามัย
เพื่อความปลอดภัย ผู้หญิงที่ต้องการคุมกำเนิดควรปรึกษาแพทย์ก่อน ถึงแม้จะเป็นการซื้อยาคุมกำเนิดกินเองก็ตาม เนื่องจากยาคุมกำเนิดก็มีอาการข้างเคียงที่ทำให้รู้สึกไม่สบาย หรือเป็นอันตรายได้

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.



















โดย : นางสาว patcharin kanakgorn, klong laung pathumtanee 13180, วันที่ 18 เมษายน 2545