วิธีคลายความเครียดสำหรับประชาช

สำรวจตัวเองว่าเครียดหรือยัง โดยสังเกตว่ามีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่
 ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หายใจไม่ค่อยอิ่ม
 หงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก เบื่อหน่าย
 โมโหง่าย บางครั้งทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิด ซึมเศร้าไม่อยากจากับใคร
1. คิดอย่างไรไม่ให้เครียด
 ยอมรับว่ามีปัญหาและเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนทุกคน ไม่ว่ามีหรือจน
 ฝึกกำลังใจ ถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการท้าทายความมั่นคงของจิตใจ คิดว่าไม่มีความทุกข์ใดที่มนุษย์ทนไม่ได้
 คิดถึงสิ่งดี ๆ ในชีวิตที่ยังมีอยู่และไม่ได้เสื่อมไปตามทรัพย์สิน เช่น คุณค่าของตนเองต่อครอบครัว การได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น
 หวังว่าเมื่อหลายฝ่ายได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแล้วเหตุการณ์ต่าง ๆ คงคลี่คลายลงในไม่ช้านี้
2. อย่าปล่อยให้ปัญหารุมล้อมเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและคิดหาทางออก โดย
 ครอบครัวเผชิญความทุกข์ ร่วมกันระบายทุกข์ร่วมกันปรับชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง และสร้างความสุขด้วย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกโอกาสที่ทำได้
 ในที่ทำงานหันหน้าปรึกษาหารือกัน หาทางลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเพื่อให้ทุกคนพออยู่ทำงานร่วมกันได้ และแสวงหาความช่วยเหลือที่มีอยู่ในสังคม
 พึงระลึกว่าทางออกยังมีเสมอ ถ้าลดความต้องการและลดศักดิ์ศรีลงบ้าง
3. ผ่อนคลายความตึงเครียด
กิจกรรมที่ผ่อนคลายความตึงเครียด ได้ดีคือ
 การทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น การออกกำลังกาย การฟังเพลง ดูโทรทัศน์หรือภาพยนต์ การเล่นดนตรี การท่องเที่ยวธรรมชาติ ฯลฯ
 การทำจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ หรือฝึกวิธีการผ่อนคลายความเครียด วันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที ด้วยการฝึกการหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
4. อย่าเก็บความทุกข์ไว้ในใจควรระบายความทุกข์และขอความช่วยเหลือ โดย
 ปรับทุกข์กับคนใกล้ชิด เช่น คู่สมรส เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
 ใช้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ของกรมสุขภาพจิต หรือหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เช่น ศูนย์ฮอทไลน์สะมาริตันส์ เป็นต้น
 หากรู้สึกมีอาการ เศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่ควรอยู่ตามลำพัง ควรรีบไปรับการรักษาจากแพทย์หรือจิตแพทย์เป็นการด่วน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คัดลอกจากแผ่นพับของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2951-1374โดย : นาง ศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์, รร.สุวรรณารามวิทยาคม ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 23130, วันที่ 27 เมษายน 2545